Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM: TRANH CHẤP VỀ YÊU CẦU TUYÊN VĂN BẢN CÔNG CHỨNG VÔ HIỆU

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM: TRANH CHẤP VỀ YÊU CẦU TUYÊN VĂN BẢN CÔNG CHỨNG VÔ HIỆU

 

Ngày 14/8/2018, VKSND Cấp cao tại Hà Nội ban hành Thông báo rút kinh nghiệm số 31/TB-VC1-DS, trong đó có nội dung cần rút kinh nghiệm đáng chú ý sau:

– Hội đồng xét xử tiến hành nghị án, lập biên bản nghị án nhưng lại không tuyên án  mà lại hoãn phiên tòa  (do vắng mặt người có quyền và nghĩa vụ liên quan) là vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng.

– Khi tuyên hợp đồng ủy quyền vô hiệu, dẫn đến hợp đồng chuyển nhượng cũng vô hiệu nhưng Tòa án không xem xét giải quyết trong cùng 1 vụ án, cũng không giải thích để đương sự biết về quyền yêu cầu giải quyết hậu quả của Hợp đồng vô hiệu là chưa giải quyết triệt để vụ án.

Tải PDF: Thông báo rút kinh nghiệm số 31/TB-VC1-DS

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online