Feel free to go with the truth

Trang chủ / Đất đai - BĐS / THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM: TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM: TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Ngày 31/5/2019, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng ban hành Thông báo rút kinh nghiệm số 52/TB-VKS-DS, trong đó có nội dung rút kinh nghiệm đáng chú ý sau:

– Tòa án chỉ căn cứ vào lời khai của các bên đương sự, giấy sang nhượng nhà đất để từ đó công nhận sự thỏa thuận của các bên (tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng) mà không tiến hành xem xét thẩm định tại chỗ, thu thập chứng cứ chứng minh quyền sở hữu. Hậu quả là các Bên đương sự đã định đoạt quyền sử dụng đất không thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình là không đúng pháp luật.

Tải file PDF: Thông báo rút kinh nghiệm số 52/TB-VKS-DS

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online