Feel free to go with the truth

Trang chủ / Hình sự / THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM: TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM: TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI

Ngày 30/10/2018, VKSND Tối cao ban hành Thông báo rút kinh nghiệm số 513/TB-VKSTC-V7, trong đó có nội dung rút kinh nghiệm đáng chú ý sau:

Về trách nhiệm bồi thường dân sự: Nguyễn Công Bảo khi phạm tội mới 14 tuổi 9 tháng, là người chưa thành niên. Từ trước khi xảy ra sự kiện phạm tội đến thời điểm xét xử, cha mẹ Bảo đã chết. Bảo sống với bà Nguyễn Thị Tám (là em ruột của ông nội Bảo) và được bà Tám nuôi dưỡng, chăm sóc.

Tòa án xác định bà Tám là người giám hộ của Bảo khi chưa xác minh Bảo còn anh, chị, em, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại …..không? để từ đó buộc bà Tám phải có trách nhiệm bồi thường cho bị hại là chưa có cơ sở vững chắc, bởi theo quy định tại Điều 61 Bộ luật dân sự 2005 thì “Người giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên mà không còn cả cha và mẹ …. được xác định như sau: (1) Trong trường hợp anh ruột, chị ruột không có thỏa thuận khác thì anh cả hoặc chị cả là người giám hộ… (2) Trong trường hợp không có anh ruột chị ruột …. thì ông nội, bà nội, ông ngoại, bà  ngoại là người giám hộ; nếu không có ai trong số những người này không đủ điều kiện giám hộ thì bác, chú, cậu, cô, dì là người giám hộ”.

Tải file pdf: Thông báo rút kinh nghiệm số 513/TB-VKSTC-V7

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online