Feel free to go with the truth

Trang chủ / Hình sự / THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM: TỘI ĐÁNH BẠC – MỨC PHẠT CHƯA TƯƠNG XỨNG VỚI HÀNH VI PHẠM TỘI

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM: TỘI ĐÁNH BẠC – MỨC PHẠT CHƯA TƯƠNG XỨNG VỚI HÀNH VI PHẠM TỘI

Ngày 16/3/2020, VKSND cấp cao TP Đà Nẵng ban hành thông báo rút kinh nghiệm số 25/TB-VC2-V1, trong đó có nội dung cần rút kinh nghiệm như:

Khi quyết định hình phạt, cần phải xem xét tòa diện các yếu tố về nhân thân, tiền án, tiền sự của bị cáo. Quyết định hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội là để bảo đảm răn đe, giáo dục bị cáo và bảo đảm nghiêm minh của pháp luật.

 

Tải file PDF: thông báo rút kinh nghiệm số 25/TB-VC2-V1

Bài viết liên quan