Feel free to go with the truth

Trang chủ / Dân sự / THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM (RẤT HAY): 2 VỤ ÁN CÙNG 1 BỊ ĐƠN, VỤ ÁN THỤ LÝ SAU CÓ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH TRƯỚC. HẬU QUẢ LÀM CHO VỤ ÁN ĐƯỢC THỤ LÝ TRƯỚC KHÔNG CÒN TÀI SẢN ĐỂ THI HÀNH ÁN.

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM (RẤT HAY): 2 VỤ ÁN CÙNG 1 BỊ ĐƠN, VỤ ÁN THỤ LÝ SAU CÓ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH TRƯỚC. HẬU QUẢ LÀM CHO VỤ ÁN ĐƯỢC THỤ LÝ TRƯỚC KHÔNG CÒN TÀI SẢN ĐỂ THI HÀNH ÁN.

Ngày 29/5/2019, VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng ban hành thông báo rút kinh nghiệm số 50/TB-VC2-HC, trong đó có nội dung rút kinh nghiệm đáng chú ý sau:

– Hai vụ án tranh chấp Hợp đồng mua bán mà người khởi kiện là bà Lê Thị Kim Châu và bà Hồ Thị Hạnh khởi kiện cùng bị đơn là bà Trương Thị Khương, cùng Tòa án huyện Ia Grai giải quyết. Vụ án bà Châu được thụ lý giải quyết trước (ngày 28/11/2013) bị tạm đình chỉ vì bị đơn – bà Khương vắng mặt tại địa phương 06 tháng (theo kết quả xác minh của Tòa), còn vụ bà Hạnh được thụ lý giải quyết sau (ngày 24/2/2014) lại triệu tập được bị đơn – bà Khương và đã giải quyết bằng Quyết định công nhận thỏa thuận thành số 02 có hiệu lực thi hành ngay. Hậu quả của việc giải quyết vụ án của bà Hạnh tại Quyết định số 02 nói trên làm cho vụ án của bà Châu (thụ lý trước) khi được giải quyết thì bị đơn ông Nhung, bà Khương không còn tài sản để thi hành án. Việc giải quyết 02 vụ án như trên làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà Châu (người có yêu cầu khởi kiện trước). Do đó, Tòa án cấp cao tại Đà Nẵng đã hủy toàn bộ Quyết định công nhận sự thỏa thuận thành số 02, giao hồ sơ cho Tòa sơ thẩm xét xử lại.

Tải file PDF: Thông báo rút kinh nghiệm số 50/TB-VC2-HC

Bài viết liên quan