Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM: NHIỀU VI PHẠM TRONG GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH SƠ THẨM BỊ CẤP PHÚC THẨM HỦY, SỬA NĂM 2018

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM: NHIỀU VI PHẠM TRONG GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH SƠ THẨM BỊ CẤP PHÚC THẨM HỦY, SỬA NĂM 2018

Ngày 29/01/2019, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP Hồ Chí Minh ban hành Thông báo rút kinh nghiệm số 03/TB-VC3-V3, trong đó có nêu ra nhiều vi phạm của cấp sơ thẩm dẫn đến cấp phúc thẩm phải hủy, sửa án, cụ thể:

– Không đưa người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vào tham gia tố tụng trong vụ á.

– Không xem xét các quyết định hành chính có liên quan đến quyết định hành chính bị khởi kiện.

– Vi phạm quy định về nhập, tách vụ án.

– Đình chỉ giải quyết yêu cầu khởi kiện do xác định thời hiệu khởi kiện không đúng quy định của pháp luật.

– Vi phạm về thẩm quyền của HĐXX

Và nhiều trường hợp vi phạm khác. Mỗi dạng vi phạm đều được thể hiện qua mỗi vụ án điển hình.

Mời tải file PDF: Thông báo rút kinh nghiệm số 03/TB-VC3-V3

Bài viết liên quan