Feel free to go with the truth

Trang chủ / Đất đai - BĐS / THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM: KHIẾU KIỆN VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM: KHIẾU KIỆN VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ

Ngày 09/3/2020, VKSND Tối cao ban hành thông báo rút kinh nghiệm số 159/TB-VKSTC, trong đó có nội dung rút kinh nghiệm đáng chú ý sau:

– Đất được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 15/10/1993, chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người sử dụng đất chưa nộp tiền sử dụng đất, đất không có tranh chấp thì người đang sử dụng đất vẫn được bồi thường đối với diện tích thực tế đang sử dụng nhưng diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất.

Tải pdf tại đây: Thông báo rút kinh nghiệm số 159/TB-VKSTC

Bài viết liên quan