Feel free to go with the truth

Trang chủ / Dân sự / THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM: KHIẾU KIỆN THÔNG BÁO THUẾ

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM: KHIẾU KIỆN THÔNG BÁO THUẾ

Ngày 20/3/2019, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng ban hành Thông báo rút kinh nghiệm số 25/TB-VC2-V3, trong đó có nội dung rút kinh nghiệm đáng chú ý sau:

– Ban chỉ huy quân sự không có thẩm quyền giao đất. Năm 1980, người sử dụng đất được Ban chỉ huy quân sự giao đất là giao không đúng thẩm quyền. Nay, khi được công nhận quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014: Nộp 40% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất trong hạn mức giao đất ở; 100% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất vượt hạn mức giao đất ở.Tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm xác định người sử dụng đất thuộc trường hợp không phải nộp tiền sử dụng đất là không đúng pháp luật.

Tải file PDF: Thông báo rút kinh nghiệm số 25/TB-VC2-V3

Bài viết liên quan