Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM CÁC BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH DÂN SỰ, HÔN NHÂN GIA ĐÌNH BỊ HỦY, SỬA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM CÁC BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH DÂN SỰ, HÔN NHÂN GIA ĐÌNH BỊ HỦY, SỬA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

 

Ngày 24 tháng 09 năm 2021 Viện kiểm sát cấp cao tại Đà Nẵng, ra thông báo số 96/TB-VC2-V2 Rút kinh nghiệm các bản án, quyết định dân sự, hôn nhân gia đình bị hủy, sửa 6 tháng đầu năm 2021.

NHỮNG NỘI DUNG CẦN RÚT KINH NGHIỆM

  1. Vi phạm về thủ tục tố tụng.
  • Không đưa đầy đủ đương sự vào tham gia tố tụng;
  • Không thực hiện việc yêu cầu nộp tiền tạm ứng án phí và tiến hành thụ lý yêu cầu độc lập của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan;
  • Vi phạm về hình thức và nội dung đơn khởi kiện;
  • Đình chỉ giải quyết vụ án không đúng;
  1. Vi phạm trong việc đánh giá chứng cứ

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online