Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM BẢN ÁN HÀNH CHÍNH CÓ VI PHẠM VỊ HỦY

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM BẢN ÁN HÀNH CHÍNH CÓ VI PHẠM VỊ HỦY

Ngày 28 tháng 05 năm 2021 Viện kiểm sát cấp cao tại Hà Nội ra thông báo số 29/TB-VC1-HC Rút kinh nghiệm Đối với bản án hành chính sơ thẩm có vi phạm bị hủy

NỘI DUNG CẦN RÚT KINH NGHIỆM

– Về việc xác định thời điểm người khởi kiện nhận được quyết định hay biết được quyết định hành chính để tính thời hiệu khởi kiện;

– Tòa án cấp sơ thẩm xác định sai, nội dung, phạm vi ủy quyền.

Tải bản PDF: thông báo số 29/TB-VC1-HC

Bài viết liên quan