Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / Thông báo của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội rút kinh nghiệm về kiểm sát giải quyết khiếu kiện quyết định hành chính không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.  

Thông báo của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội rút kinh nghiệm về kiểm sát giải quyết khiếu kiện quyết định hành chính không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.  

Thông báo số 04/TB-VC1-V1 rút kinh nghiệm vụ án hành chính giữa ông lê Hữu Hiền khởi kiện Quyết định hành chính của cục trưởng cục thuế.

Nội dung vụ án: Ông Hiền là công chức nhà nước, công tác tại chi cục thuế và giữ chức vụ Chi cục trưởng.Theo Giấy khai sinh và các giấy tờ tùy thân của ông như: CMND, căn cước công dân, sổ hộ khẩu gia đình và các loại bằng cấp chuyên môn, hồ sơ đảng viên thì ông sinh ngày 08/08/1960. Riêng ngày tháng năm sing trong hồ sơ công chức và sổ BHXH thì lại ghi ngày 27/03/1958. Ông Hiền đã nhiều lần đề nghị Cục thuế và Bảo hiểm xã hội tỉnh điều chỉnh lại ngày tháng năm sinh của ông trong hồ sơ công chức và sổ BHXH theo giấy khai sinh nhưng cả hai cơ quan này đều không thực hiện.

Ngày 5/1/2018, Cục trưởng cục thuế căn cứ hồ sơ công chức của ông Hiền tại cục thuế  thì ông Hiền sinh ngày 27/03/1958; căn cứ luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13; nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/04/2010 của chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức, cục trưởng cục thuế đã ban hành quyết định số 15-QĐ-CT ngày 05/01/2018 cho ông Hiền được nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH; ngày 13/03/2018, từ ngày 01/04/2018.

Ngày 29/01/2018, ông Hiền làm đơn khiếu nại Quyết định số 15/QĐ-CT ngày 05/01/2018 của Cục trưởng Cục thuế về việc cho ông nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH;  ngày 13/03/2018, Cục thuế ban hành Quyết định số 292/QĐ-CT về việc giải quyết khiếu nại.

Không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại, ngày 02/04/2018, ông Lê Hữu Hiền khởi kiện đến tòa án nhân dân tỉnh , yêu cầu hủy quyết định số 15/QĐ-CT ngày 05/01/2018 về việc cho ông nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH và quyết định số 292/QĐ-CT về việc giải quyết khiếu nại của cục trưởng cục thuế.

Tòa án đã thụ lý và chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Hiền.

Những vấn đề cần rút kinh nghiệm.

 • Theo quy định tại điểm , khoản 1 điều 30 của Luật tố tụng hành chính quy định về các trường hợp khiếu kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Tòa án có thẩm quyền giải quyết các khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính, trừ các quyết định hành vi sau đây…”Quyết định hành chính, hành vi hành chính mang tính nội bộ của cơ    quan, tổ chứng”.
 • Theo khoản 6 điều 3 Luật tố tụng hành chính thì: Quyết định hành chính và hành vi hành chính mang tính nội bộ của cơ quan tổ chức được hiểu là những quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc quản lý, chỉ đạo, điều hành việc triển khai thực hiện kế hoạch công tác theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; Các quyết định trong công tác tổ chức cán bộ; Công tác quản lý kinh phí, tài sản được nhà nước giao; Hoạc trong công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công tác đối với cán bộ, công chức và chỉ đạo, điều hành đối với các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức (trừ quyết định buộc thôi việc)
 • Mặt khác, tại điểm 6 khoản 1 điều 32 Luật tố tụng hành chính về thẩm quyền giải quyết của Tòa án cấp tỉnh quy định: Tòa cấp tỉnh giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những khiếu kiện sau đây: …” Khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc của người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, bộ, ngành trung ương mà người khởi kiện có nơi làm việc khi bị kỷ luật trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án”. Do đó, việc Tòa án cấp sơ thẩm thụ lý giải quyết vụ án hành chính trong trường hợp này là không đúng với quy định của Luật tố tụng hành chính vì nội dung khiếu kiện này mang tính nội bộ của cơ quan, tổ chức, không thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án.
  Xem nội dung chi tiết thông báo số 04/TB-VC1-V1
  ……………………………………………………………………………………………………
  Luật sư tại Đà Nẵng: 99 Nguyễn Hữu Thọ, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

  Luật sư tại Huế: 

  336 Phan Chu Trinh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

  Luật sư tại Phú Quốc:

  65 Hùng Vương, thị trấn Dương Đông, huyện đảo Phú Quốc

  Luật sư tại Quảng Ngãi

  359 Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

  Website: www.fdvn.vn    www.tuvanphapluatdanang.com

  Email: fdvnlawfirm@gmail.com

  Điện thoại: 0935 643 666    –  0906 499 446

  Fanpage: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Bài viết liên quan