Feel free to go with the truth

Trang chủ / Doanh nghiệp / THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC THANH TOÁN CỔ TỨC TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN?

THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC THANH TOÁN CỔ TỨC TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN?

Tình huống pháp lý. Thời hạn và cách thức thanh toán cổ tức trong công ty cổ phần?

Tôi và một người bạn nữa có mua cổ phiếu trong một công ty cổ phần. Nhưng do công việc cá nhân tôi thường xuyên phải đi ra nên tôi muốn nhận cổ tức bằng cổ phần thì có được không? Thời hạn thanh toán cổ tức trong công ty cổ phẩn được quy định như thế nào? Mong Quý Công ty Luật FDVN (FDVN) có thể tư vấn cho tôi được biết. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Cảm ơn Qúy Khách đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật FDVN (FDVN). Đối với các yêu cầu tư vấn của Qúy Khách, sau khi nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan, FDVN có một số trao đổi như sau:

[1]. Các hình thức thanh toán cổ tức trong công ty cổ phần

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014 thì “cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty cổ phần sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài chính.”

Đồng thời, theo Khoản 3 Điều 132 Luật Doanh nghiệp 2014 có 3 cách thức chi trả cổ tức như sau:

–   Chi trả bằng tiền mặt: phải được thực hiện bằng Đồng Việt Nam và có thể được chi trả bằng séc, chuyển khoản hoặc lệnh trả tiền gửi bằng bưu điện đến địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ liên lạc của cổ đông.

–   Chi trả bằng cổ phần, công ty không phải làm thủ tục chào bán cổ phần theo quy định tại các Điều 122, Điều 123 và Điều 124 của Luật Doanh nghiệp. Công ty phải đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá các cổ phần dùng để chi trả cổ tức trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán cổ tức.

–   Chi trả bằng tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty.

Như vậy, trong trường hợp Quý Khách thường xuyên phải đi xa và Quý Khách muốn nhận cố tức bằng cổ phẩn là hoàn toàn được pháp luật cho phép.

[2]. Thời hạn thanh toán cổ tức cho cổ đông trong công ty cổ phần

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 132 Luật Doanh nghiệp 2014 thì công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi có đủ các điều kiện sau đây:

–   Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

–   Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

–   Ngay sau khi trả hết số cổ tức đã định, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

Mặt khác, căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 132 Luật Doanh nghiệp 2014 thì từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng.

–   Hội đồng quản trị lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả chậm nhất 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức.

–   Thông báo về trả cổ tức được gửi bằng phương thức bảo đảm đến cổ đông theo địa chỉ đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất 15 ngày trước khi thực hiện trả cổ tức.

Như vậy, thời hạn thanh toán cổ tức cho Quý Khách là 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty Quý Khách.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy Khách trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích cho Qúy Khách.

Theo Đinh Thị Thông – Công ty Luật FDVN

____________

Luật sư tại Đà Nẵng

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quân Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế: 

336 Phan Chu Trinh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại Quảng Ngãi:

359 đường Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Website: www.fdvn.vn    www.fdvnlawfirm.vn  www.diendanngheluat.vn  www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0935 643 666    –  0906 499 446

Fanpage LUẬT SƯ FDVN: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Legal Service For Expat:  https://www.facebook.com/fdvnlawfirmvietnam/

TỦ SÁCH NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/SayMeNgheLuat/

DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/groups/saymengheluat/

Bài viết liên quan