Feel free to go with the truth

Trang chủ / Dân sự / THỎA THUẬN BẢO MẬT THÔNG TIN VÀ KHÔNG CẠNH TRANH (NDA) CÓ CẦN THIẾT KHI KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG?

THỎA THUẬN BẢO MẬT THÔNG TIN VÀ KHÔNG CẠNH TRANH (NDA) CÓ CẦN THIẾT KHI KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG?

Tình huống pháp lý: Thỏa thuận bảo mật thông tin và không cạnh tranh (NDA) có cần thiết khi ký Hợp đồng lao động?

Tôi có một công ty chuyên về công nghệ về phần mềm, sáng tạo ra các trò chơi hiện nay. Vì là một công ty công nghệ nên có nhiều bí mật kinh doanh không thể tiết lộ ra ngoài. Do đó, tôi rất e ngại việc ký Hợp đồng lao động và khi người lao động nghỉ việc thì sẽ làm cho đối thủ hoặc đem những bí mật đó tiết lộ ra ngoài. Tôi muốn được tư vấn về vấn đề để đảm bảo được việc giữ bí mật kinh doanh này thì khi ký Hợp đồng lao động tôi nên làm thế nào để buộc người lao động cam kết giữ bí mật, đảm bảo đến việc kinh doanh của tôi. Xin cảm ơn.

Trả lời:

[1] Căn cứ pháp lý:

– Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 do Quốc Hội ban hành ngày 18 tháng 6 năm 2012;

– Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 do Quốc Hội ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2012.

[2] Thỏa thuận bảo mật thông tin và không cạnh tranh (DNA) là gì?

Hiện này, Luật chưa quy định rõ ràng về định nghĩa của DNA tuy nhiên theo định nghĩa tiếng anh thì nó có ý nghĩa sau đây:

“ NDA là viết tắt của Non – disclosure agreement là một thỏa thuận không tiết lộ thông tin giữa ít nhất hai bên về tài liệu, kiến thức hoặc thông tin bí mật mà các bên muốn chia sẻ với nhau cho các mục đích nhất định, nhưng muốn hạn chế quyền truy cập bởi bên thứ ba”

[3] Căn cứ để người sử dụng lao động bảo vệ được thông tin, bí mật kinh doanh của mình và không cạnh tranh

Căn cứ vào quy định tại khoản 2, Điều 387 Bộ luật dân sự 2015 nghĩa vụ bảo mật thông tin của bên tiếp nhận thông tin:

“Điều 387. Thông tin trong giao kết hợp đồng

Trường hợp một bên nhận được thông tin bí mật của bên kia trong quá trình giao kết hợp đồng thì có trách nhiệm bảo mật thông tin và không được sử dụng thông tin đó cho mục đích riêng của mình hoặc cho mục đích trái pháp luật khác”.

Căn cứ vào quy định tại khoản 2, Điều 23 Bộ luật lao động 2012:

“2. Khi người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy định của pháp luật, thì người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận bằng văn bản với người lao động về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp người lao động vi phạm”.                                                                                                    

Do đó, đây là thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động để bảo đảm quyền được giữ bí mật kinh doanh và hạn chế cạnh tranh cho người sử dụng lao động. Vì vậy, để bí mật kinh doanh không bị tiết lộ ra ngoài người sử dụng nên thỏa thuận với người lao động ký vào bản cam kết này.

Tuy nhiên, chỉ những lao động giữ chức vụ cao và có vị trí nắm giữ nhiều thông tin quan trọng thì nên thỏa thuận ký cam kết này, để bảo vệ tốt đa sản phẩm chất xám của Công ty.

Theo Công ty Luật FDVN

………………………….

Luật sư tại Đà Nẵng

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quân Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế: 

336 Phan Chu Trinh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại Quảng Ngãi:

359 đường Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Website: www.fdvn.vn    www.fdvnlawfirm.vn  www.diendanngheluat.vn  www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0935 643 666    –  0906 499 446

Fanpage LUẬT SƯ FDVN: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Legal Service For Expat:  https://www.facebook.com/fdvnlawfirmvietnam/

TỦ SÁCH NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/SayMeNgheLuat/

DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/groups/saymengheluat/

Bài viết liên quan