Feel free to go with the truth

Trang chủ / Doanh nghiệp / Tặng cho phần vốn góp trong Công ty TNHH hai thành viên trở lên?

Tặng cho phần vốn góp trong Công ty TNHH hai thành viên trở lên?

Tặng cho phần vốn góp trong Công ty TNHH hai thành viên trở lên?

Tháng 6/2018, tôi cùng hai người bạn của mình là An và Bình góp vốn thành lập công ty TNHH Thiên Long. Tôi góp vốn bằng một mảnh đất được các thành viên nhất trí định giá theo giá thị trường tại thời điểm góp vốn là 1 tỷ đồng, chiếm 50% vốn điều lệ. An và Bình mỗi người góp 500 triệu đồng bằng tiền mặt chiếm 25% vốn điều lệ. Nay, tôi muốn tặng cho anh Quân một nửa phần vốn góp của mình tại Công ty Thiên Long nhưng An và Bình không đồng ý để anh Quân trở thành viên công ty. Vậy tôi muốn hỏi Quý công ty là tôi có thể tặng cho phần vốn góp cho Quân được không và Quân có thể trở thành thành viên của Công ty Thiên Long không?

Trả lời:

Cảm ơn Qúy Khách đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật FDVN (FDVN). Đối với các yêu cầu tư vấn của Qúy Khách, sau khi nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan, FDVN có một số trao đổi như sau:

[1]. Căn cứ theo Khoản 5 Điều 54 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về xử lý phần vốn góp trong trường hợp đặc biệt của Công ty trách nhiệm hữu hạn thì

“5. Thành viên có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác.

Trường hợp người được tặng cho là vợ, chồng, cha, mẹ, con, người có quan hệ họ hàng đến hàng thừa kế thứ ba thì đương nhiên là thành viên của công ty. Trường hợp người được tặng cho là người khác thì chỉ trở thành thành viên của công ty khi được Hội đồng thành viên chấp thuận.”

Như vậy, Anh/Chị có quyền tặng cho một phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác.

[2]. Theo như thông tin mà Anh/Chị cung cấp thì không rõ anh Quân có mối quan hệ như thế nào đối với Anh/Chị, nên căn cứ theo quy định nêu trêncó thể chia ra 02 trường hợp như sau:

  1. Trường hợp anh Quân là người có cùng huyết thống đến thế hệ thứ ba của Anh/Chị (vợ, chồng, cha, mẹ, con, người có quan hệ họ hàng đến hàng thừa kế thứ ba) thì khi được tặng cho phần vốn góp anh Quân đương nhiên là thành viên của Công ty.
  2. Trường hợp anh Quân không phải là đối tượng đương nhiên là thành viên của công ty khi được tặng cho phần vốn góp mà là người khác thì chỉ trở thành Thành viên của Công ty khi được Hội đồng thành viên chấp thuận.

[3]. Khi nào thì xác định sự chấp thuận đồng ý của Hội đồng thành viên

Trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác thì căn cứ vào Khoản 3 Điều 60 Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua tại cuộc họp trong các trường hợp sau đây:

  1. a) Được số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;
  2. b) Được số phiếu đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành đối với quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty.

Trong trường hợp này, An và Bình mỗi người chiếm 25% vốn điều lệ, tức hai người chiếm 50% tổng số vốn góp không đồng ý để anh Quân trở thành Thành viên của Công ty thì  Nghị quyết của Hội đồng thành viên sẽ không được thông qua vì không được số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành. Chính vì vậy trong trường hợp này anh Quân sẽ không thể trở thành Thành viên của Công ty.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy Khách trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích cho Qúy Khách.

Theo CVPL: Nguyễn Thị Sương

Công ty Luật FDVN

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online