Feel free to go with the truth

Trang chủ / Dân sự / TẠM HOÃN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

TẠM HOÃN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Tôi đã tốt nghiệp đại học đã ra trường nhưng bây giờ tôi muốn đăng ký học thêm một ngành mới nữa. Nếu trong thời gian tới tôi đi học liệu có xin được giấy xác nhận đang đi học được không. Mong Quý công ty tư vấn.

Trả lời:

Cảm ơn Qúy Khách đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật FDVN (FDVN). Đối với các yêu cầu tư vấn của Qúy Khách, sau khi nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan, FDVN có một số trao đổi như sau:

[1]. Quy định pháp luật về đối tượng được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Theo Khoản 1 Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 và được hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 148/2018/TT-BQP gồm:

“1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:
a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe.
b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) xác nhận.
c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%.
d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.
đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định.
e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.
g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

  1. h) Dân quân thường trực”

Như vậy, Anh/Chị chỉ được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự đối với khóa đào tạo đại học lần đầu, đối với lần học đại học lần 2 thì không được tạm hoãn quân sự. Mặt khác, hiện giờ Quý khách chỉ có ý định chứ chưa nhập học nên trong thời gian này, nếu nhận được giấy báo trúng tuyển quân sự, Quý khách phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo đúng quy định của pháp luật.

[2]. Quy định pháp luật về độ tuổi nhập ngũ

Theo Điều 30 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định: “Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi”

Như vậy, nếu Quý khách đang trong độ tuổi nhập ngũ (từ đủ 18 đến hết 27 tuổi) và đảm bảo các tiêu chuẩn tuyển quân tham gia nghĩa vụ quân sự thì Quý khách sẽ tham gia nghĩa vụ quân sự. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự Quý khách có thể tham gia học tập tiếp.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy Khách trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích cho Qúy Khách.

Theo Nguyễn Thị Lan Anh – Công ty Luật FDVN

Bài viết liên quan