Feel free to go with the truth

Trang chủ / Đất đai - BĐS / Trường hợp nào được bố trí tái định cư khi bị thu hồi đất?

Trường hợp nào được bố trí tái định cư khi bị thu hồi đất?

Hỏi: Tôi là người gốc Quảng Bình vào công tác và làm việc tại thành phố Đà Nẵng, hai vợ chồng chúng tôi gom góp mua được một thửa đất để xây dựng nhà ở, tuy nhiên thửa đất vợ chồng chúng tôi mua bị thu hồi để làm dự án quan trọng của thành phố. Vậy vợ chồng chúng tôi có được bố trí tái định cư bằng một lô đất ở khác hay không? Những trường hợp nào thì khi thu hồi đất được bố trí tái định cư? (Trần Văn Tạo, Đà Nẵng)

Trả lời: Hiện nay, theo quy định tại khoản 3 Điều 42 Luật đất đai 2003 và các quy định hướng dẫn và quy định chi tiết thi hành Luật đất đai như Nghị định số 197/2004/NĐ-CP, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP, Nghị định số 69/2009/NĐ-CP, Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT  thì hộ gia đình, cá nhân khi bị Nhà nước thu hồi đất ở thì được bố trí tái định cư trong các trường hợp sau: 1. Hộ gia đình, cá nhân phải di chuyển chỗ ở do bị thu hồi hết đất ở mà không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân không có nhu cầu tái định cư); 2. Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất mà phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của UBND cấp tỉnh mà không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi; 3. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở nằm trong hành lang an toàn khi xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn phải di chuyển chỗ ở mà không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi; 4. Trường hợp trong hộ gia đình có nhiều thế hệ (nhiều cặp vợ chồng) cùng chung sống đủ điều kiện tách hộ hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một (01) thửa đất ở bị thu hồi thì UBND cấp tỉnh căn cứ vào điều kiện thực tế tại địa phương để quy định diện tích đất, diện tích nhà ở để bố trí tái định cư.

Như vậy, đối chiếu với các quy định nêu trên thì nếu vợ chồng bạn có đất ở bị thu hồi mà thuộc một trong các trường hợp pháp luật quy định ở trên thì vợ chồng bạn sẽ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền bố trí tái định cư sau khi thu hồi đất.

Luật sư LÊ CAO

(Công ty Luật hợp danh FDVN Đà Nẵng, www.fdvn.vn)

Bài viết liên quan