Feel free to go with the truth

Trang chủ / Tag Archives: tranh chấp dân sự

THỰC TIỄN XÉT XỬ TRANH CHẤP LY HÔN: KHI NGƯỜI VỢ NỘP ĐƠN YÊU CẦU ĐƯỢC LY HÔN NHƯNG NGƯỜI CHỒNG KHÔNG ĐỒNG Ý VÀ KHÔNG ĐẾN TÒA ĐƯỢC TÒA ÁN GIẢI QUYẾT NHƯ THẾ NÀO?

BẢN ÁN 07/2017/HNGĐ-ST NGÀY 13/07/2017 VỀ TRANH CHẤP LY HÔN, NUÔI CON CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ PHÚC YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC Ngày 13 tháng 7 năm 2017 tại Trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 22…

MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÚC MẮC VỀ PHÁP LUẬT THỪA KẾ

NGUYỄN QUANG LỘC – Nguyên Thẩm phán TANDTC Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2015 đã dành phần thứ tư để quy định về thừa kế, theo đó phần thứ tư bao gồm 04 chương và 54 điều (từ Điều 609- đến Điều 662). Tuy nhiên, nghiên cứu kỹ các quy định của BLDS về thừa…
Hỗ trợ online