Feel free to go with the truth

Trang chủ / Tag Archives: tai

TOÀN VĂN DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2023

  FDVN trân trọng giới thiệu tài liệu “TOÀN VĂN DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2023″ Tài liệu này phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu, công tác và được chia sẻ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi phản đối việc sử dụng tài liệu này vào mục đích th…

LIVESTREAM CÓ VI PHẠM QUYỀN TÁC GIẢ KHÔNG?

Tình huống pháp lý: Livestream có vi phạm quyền tác giả không? Công nghệ ngày nay cho phép chúng ta có thể vừa quay phim vừa phát trực tiếp cho nhiều người ở nhiều nơi khác nhau cùng xem mà chúng ta vẫn gọi là livestream. Tuy vậy, nó lại làm nảy sinh…