Feel free to go with the truth

Trang chủ / Tag Archives: Sác kinh điển

SÁCH KINH ĐIỂN: CHÍNH THỂ ĐẠI DIỆN

FDVN trân trọng giới thiệu bạn đọc cuốn sách “Chính thể đại diện” của triết gia John Stuart Mill – Tác phẩm kinh điển thời bấy giờ nhưng vẫn mang những giá trị thiệt thực cho ngày nay. Cuốn sách “Chính thể đại diện” của triết gia John Stuart Mill là…