Feel free to go with the truth

Trang chủ / Tag Archives: LUẬT SƯ

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Ngày 05/10/2020, VKSND tỉnh Bình Phước ban hành Thông báo rút kinh nghiệm số 188/TB-VKS, trong đó có nội dung đáng chú ý sau: Vụ 1: Trong quá trình thực hiện thủ tục thi hành án, Chấp hành viên chưa tiến hành tống đạt Quyết định thi hành án dân sự số…

HƯỚNG DẪN VỀ KINH DOANH, THƯƠNG MẠI CỦA VKSND TỐI CAO

Ngày 25/9/2020, VKSND tối cao ban hành Hướng dẫn số 29/HD-VKSTC, trong đó có rất nhiều hướng dẫn quan trọng về các nội dung sau: Về áp dụng pháp luật Về thời hiệu khởi kiện Về vụ án được giải quyết lại sau khi có quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm Về…

KẾT LUẬN ĐIỀU TRA VỤ ĐỒNG TÂM – HÀ NỘI

Ngày 05/6/2020, CQCSĐT công an TP Hà Nội  đã ban hành BẢN KẾT LUẬN ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ ĐỀ NGHỊ TRUY TỐ Vụ án Giết người; Chống người thi hành công vụ, xảy ra ngày 09/01/2020 tại thôn Hoành, Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội. LINK TẢI: KẾT LUẬN ĐIỀU TRA VỤ…
Hỗ trợ online