Feel free to go with the truth

Trang chủ / Tag Archives: luật sư tại Đà Nẵng

Có thể yêu cầu công chứng viên tới nhà lập di chúc không?

Ba tôi nay đã ngoài 80 tuổi, vẫn minh mẫn nhưng do bị ngã xe nên chân đau không thể đi lại được. Bây giờ ba tôi muốn lập di chúc có công chứng nhưng việc đi lại rất khó khăn. Vậy có thể yêu cầu công chứng viên tới nhà để lập di chúc không? Thủ tục th…

Luận án Tiến sĩ: Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp theo pháp Luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn các tỉnh duyên hải miền trung

Trân trọng giới thiệu Luận án tiến sĩ: CÁC TỘI XÂM PHẠM HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN CÁC TỈNH DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG của tác giả Phùng Anh Dũng. Nội dung tài liệu được chia sẻ thể hiện quan điểm của tác giả, không phải…

Nghề luật sư trong thời đại của chuyển đổi số

Nghề Luật sư ở Việt Nam đang phát triển mỗi ngày và các luật sư đang đóng những vai trò quan trọng trong hành trình bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức. Đến nay, cả nước đã có hơn 17 ngàn luật sư và mỗi năm số lượng luật sư lại…