Feel free to go with the truth

Trang chủ / Tag Archives: luật sư giỏi tại Đà Nẵng

TẠP CHÍ NGHỀ LUẬT SỐ 04/2021

Trân trọng giới thiệu TẠP CHÍ NGHỀ LUẬT SỐ 04/2021 của Học viện Tư pháp.  Tạp chí Nghề luật là cơ quan ngôn luận của Học viện Tư pháp, được thành lập theo Quyết định số 2224/QĐ-BTP ngày 16 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và hoạt động theo…

TẠP CHÍ NGHỀ LUẬT SỐ 02/2021

Trân trọng giới thiệu TẠP CHÍ NGHỀ LUẬT SỐ 02/2021 của Học viện Tư pháp.  Tạp chí Nghề luật là cơ quan ngôn luận của Học viện Tư pháp, được thành lập theo Quyết định số 2224/QĐ-BTP ngày 16 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và hoạt động theo…

TẠP CHÍ NGHỀ LUẬT SỐ 01/2021

Trân trọng giới thiệu TẠP CHÍ NGHỀ LUẬT SỐ 01/2021 của Học viện Tư pháp.  Tạp chí Nghề luật là cơ quan ngôn luận của Học viện Tư pháp, được thành lập theo Quyết định số 2224/QĐ-BTP ngày 16 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và hoạt động theo…

TỔNG HỢP 11 BÀI BÁO PHÁP LÝ VỀ LẼ CÔNG BẰNG

FDVN trân trọng giới thiệu tài liệu “TỔNG HỢP 11 BÀI BÁO PHÁP LÝ VỀ LẼ CÔNG BẰNG” do các Luật sư – Chuyên viên pháp lý của FDVN sưu tầm, tổng hợp. Tài liệu này phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu, công tác và được chia sẻ hoàn toàn miễn phí. Chú…

TẠP CHÍ NGHỀ LUẬT SỐ 02/2022

Trân trọng giới thiệu TẠP CHÍ NGHỀ LUẬT SỐ 02/2022 của Học viện Tư pháp.  Đây là Tạp chí khoa học của Học viện Tư pháp, được thành lập theo Quyết định số 2224/QĐ-BTP ngày 16 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và hoạt động theo Giấy phép hoạt…

BẢN TIN DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT SỐ 82 THÁNG 02 NĂM 2023

PHẦN I. NGHIÊN CỨU VÀ TRAO ĐỔI Những bất cập trong việc xác định tranh chấp dân sự hay tranh chấp kinh doanh thương mại PHẦN II. PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN Nợ tiền sử dụng đất có được tặng cho đất? Trợ cấp thôi việc cho người lao động nước ngoài. Tạm hoã…

TỔNG HỢP 13 BẢN ÁN VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN, BẢO ĐẢM VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

FDVN trân trọng giới thiệu tài liệu “TỔNG HỢP 13 BẢN ÁN VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN, BẢO ĐẢM VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH” do các Luật sư – Chuyên viên pháp lý của FDVN sưu tầm, tổng hợp. Tài liệu này p…

TỔNG HỢP 25 BẢN ÁN KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH THU HỒI ĐẤT; QUYẾT ĐỊNH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI THU HỒI ĐẤT

FDVN trân trọng giới thiệu tài liệu “TỔNG HỢP 25 BẢN ÁN KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH THU HỒI ĐẤT; QUYẾT ĐỊNH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI THU HỒI ĐẤT” do các Luật sư – Chuyên viên pháp lý của FDVN sưu tầm, tổng hợp. Tài liệu này phục vụ cho mục đíc…

TỔNG HỢP 18 BẢN ÁN CỦA TÒA ÁN CÓ ÁP DỤNG NGHỊ QUYẾT 03/2020-HĐTP TRONG XÉT XỬ TỘI PHẠM THAM NHŨNG VÀ TỘI PHẠM KHÁC VỀ CHỨC VỤ

FDVN trân trọng giới thiệu tài liệu “TỔNG HỢP 18 BẢN ÁN CỦA TÒA ÁN CÓ ÁP DỤNG NGHỊ QUYẾT 03/2020-HĐTP TRONG XÉT XỬ TỘI PHẠM THAM NHŨNG VÀ TỘI PHẠM KHÁC VỀ CHỨC VỤ” do các Luật sư – Chuyên viên pháp lý của FDVN sưu tầm, tổng hợp. Tài liệu này phục vụ…
Hỗ trợ online