Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / SỔ TAY TÌNH HUỐNG NGHIỆP VỤ KIỂM TRA, XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

SỔ TAY TÌNH HUỐNG NGHIỆP VỤ KIỂM TRA, XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Trân trọng giới thiệu cuốn sách “SỔ TAY TÌNH HUỐNG NGHIỆP VỤ KIỂM TRA, XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT trong Dự án MỖI NGÀY MỘT CUỐN SÁCH.

Nội dung sách và các tài liệu được chia sẻ thể hiện quan điểm của tác giả, không phải là quan điểm của các luật sư của FDVN, chúng tôi chia sẻ với mục đích nghiên cứu học tập và phi thương mại, chúng tôi phản đối việc sử dụng sách, tài liệu được chia sẻ cho mục đích thương mại.

Nguồn: Bộ Tư Pháp

Kính mời tải sách theo link đính kèm:

Sổ Tay Tình huống nghiệp vụ Kiểm tra xử lý văn bản quy phạm phap luật

Bài viết liên quan