Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / SỔ TAY THẨM PHÁN

SỔ TAY THẨM PHÁN

“Sổ tay thẩm phán” là một trong những cuốn sách đầu tiên hướng dẫn một cách toàn diện về thực tiễn công tác tư pháp được xuất bản tại Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là một trong những kết quả tốt đẹp nhất của sự hợp tác chặt chẽ và thân thiện giữa cơ quan hợp tác quốc tế  Nhật Bản (JICA) và Trường đạo tạo các chức danh tư pháp (LPTS) trong khuôn khổ hợp tác giai đoạn II của dự án hợp tác trong lĩnh vực pháp luật giữa Bộ Tư pháp và JICA được bắt đầu từ năm 1999.

Trong công cuộc đổi mới từ năm 1986, hệ thống pháp luật cũng như nhiệm vụ của các chức danh tư pháp tại Việt Nam đã thay đổi một cách nhanh chóng và mạnh mẽ. Bên cạnh đó, để tích cực hòa nhập vàn nền kinh tế toàn cầu trong thế kỷ 21. Việt Nam cần phải đảm bảo tính toàn diện, dễ hiểu và hiệu quả của hệ thống tư pháp và pháp luật. cuốn sổ tay này được xây dựng với mục đích phục vụ đội ngũ thẩm phán  Việt Nam giải quyết một cách phù hợp, hiệu quả những tình huống phức tạp trong quá trình chuyển đổi nhanh chóng nền kinh tế và xã hội. Thêm vào đó, khoảnh khắc chuyển đổi này là thời điểm tốt  nhất để khẳng định tầm quan trọng của công tác giáo dục và đào tạo đội ngũ các chức danh tư pháp  được thành lập năm 1998 với tư cách là một đơn vị độc lập đầu tiên có nhiệm vụ đào tạo nghề  cho các chuyên gia pháp lý tại Việt Nam. Từ đó đến nay, Trường đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong công tác đào tạo thẩm phán cũng như đào tạo các chức danh tư pháp quan trọng  khác như Luật sư, Công chứng viên, thư ký tòa án và chấp hành viên, Tôi hoàn toàn tin rằng cuốn “Sổ tay thẩm phán” sẽ đống góp thêm vào những thành tựu to lớn của trường.

Với tư cách là Trưởng đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam, tôi xin chân thành cảm ơn sự tham gia và đóng góp vào việc xây dựng thành công cuốn sổ tay này, và đặt biệt đánh giá cao sự đóng góp của tiến sĩ Phan Hữu Thư, Giám đốc Trường đào tạo các chức danh tư pháp, người đã có nhiều đóng góp cho sự thành công của dự án, cũng như tập thể các tác giả, biên tập viên và tất cả những thành viên đã tham gia vào quá trình xây dựng cuốn sách này.

MORIMASA KANAMARU – Trưởng đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam.

Hà Nội, tháng 1 năm 2002

Chi tiết tại: Sổ tay thẩm phán

Bài viết liên quan