Feel free to go with the truth

Trang chủ / Doanh nghiệp / SAU KHI NGHỈ VIỆC, TÔI CÓ ĐƯỢC LÀM VIỆC CHO CÔNG TY ĐỐI THỦ?

SAU KHI NGHỈ VIỆC, TÔI CÓ ĐƯỢC LÀM VIỆC CHO CÔNG TY ĐỐI THỦ?

Tôi ký hợp đồng lao động thời hạn là 03 năm, sẽ chấm dứt vào cuối tháng này. Sau đó, tôi định chuyển sang làm cho Công ty khác trong cùng lĩnh vực vì muốn mức lương cao hơn. Tuy nhiên, hợp đồng lao động cũ lại có nội dung: “Trong thời hạn 04 năm kể từ ngày kết thúc hợp đồng, người lao động không được làm việc cho Công ty đối thủ và có nghĩa vụ bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ của Công ty, nếu vi phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật”. Với điều khoản này, sau khi kết thúc hợp đồng lao động tối có được quyền làm việc cho Công ty khác trong cùng lĩnh vực hay không?

Trả lời:

Cảm ơn Qúy Khách đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật FDVN (FDVN). Đối với các yêu cầu tư vấn của Qúy Khách, sau khi nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan, FDVN có một số trao đổi như sau:

Theo Khoản 2 Điều 23 Bộ luật lao động năm 2012 quy định: “Khi người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy định của pháp luật, thì người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận bằng văn bản với người lao động về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp người lao động vi phạm

Nếu hai bên đã có cam kết về bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ thì người lao động cần phải thực hiện đúng cam kết; tuyệt đối không được làm lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ của Công ty dù đang làm hay đã nghỉ việc.

Tuy nhiên, việc thỏa thuận sau khi kết thúc hợp đồng lao động, người lao động không được làm việc cho Công ty đối thủ là nội dung vi phạm Hiến pháp 2013. Cụ thể, Khoản 1 Điều 35 Hiến pháp 2013 quy định Công dân có quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc. Như vậy, cam kết không được làm cho Công ty đối thủ sau khi nghỉ việc sẽ bị vô hiệu, người lao động không bị ràng buộc bởi nội dung này khi nghỉ việc và hoàn toàn có quyền làm việc cho bất cứ Công ty nào.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy Khách trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích cho Qúy Khách.

Tư vấn bới Nguyễn Thị Lan Anh – Công ty Luật FDVN

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online