Feel free to go with the truth

Trang chủ / Hôn nhân và GĐ / SAU KHI LY HÔN, CÓ ĐƯỢC Ở LẠI NHÀ CHỒNG CŨ?

SAU KHI LY HÔN, CÓ ĐƯỢC Ở LẠI NHÀ CHỒNG CŨ?

Cảm ơn Qúy Khách đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật FDVN (FDVN). Đối với các yêu cầu tư vấn của Qúy Khách, sau khi nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan, FDVN có một số trao đổi như sau:

[1] Căn cứ Điều 63 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về quyền lưu cư của vợ hoặc chồng khi ly hôn như sau: “Nhà ở thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng đã đưa vào sử dụng chung thì khi ly hôn vẫn thuộc sở hữu riêng của người đó; trường hợp vợ hoặc chồng có khó khăn về chỗ ở thì được quyền lưu cư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày quan hệ hôn nhân chấm dứt, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác

Như vậy, sau ly hôn bạn có khó khăn về chỗ ở thì được ở lại nhà chồng 06 tháng; trường hợp hết 06 tháng mà vẫn khó khăn về chỗ ở thì có thể thỏa thuận với chồng để được lưu cư thêm.

[2] Theo Điều 115 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về nghĩa vụ cấp dưỡng giữa vợ và chồng khi ly hôn như sau: Khi ly hôn nếu bên khó khăn, túng thiếu có yêu cầu cấp dưỡng mà có lý do chính đáng thì bên kia có nghĩa vụ cấp dưỡng theo khả năng của mình

Đồng thời, theo Điều 116 mức cấp dưỡng do các bên thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết. Khi có lý do chính đáng, mức cấp dưỡng có thể thay đổi; việc thay đổi mức cấp dưỡng do các bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Trong trường hợp này bạn và chồng đã ly hôn nhưng không đề cập đến việc cấp dưỡng cho bạn. Do vậy nếu hiện nay bạn cần cấp dưỡng mà không thỏa thuận được với chồng thì phải thực hiện thủ tục khởi kiện vụ án dân sự mới về tranh chấp cấp dưỡng. Đồng thời bạn cần lưu ý quy định tại khoản 5 Điều 118 Luật Hôn nhân Gia đình 2014 trường họp chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng khi người được cấp dưỡng kết hôn với người khác.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy Khách trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích cho Qúy Khách.

Tư vấn bới Nguyễn Thị Lan Anh – Công ty Luật FDVN

Bài viết liên quan