Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / Sách Về Hương ước Lệ làng (Lê Đức Tiết)

Sách Về Hương ước Lệ làng (Lê Đức Tiết)

Sách “Về hương làng lệ làng” được biên soạn nhằm giúp bạn đọc có tư liệu nghiên cứu, tìm hiểu di sản văn hóa pháp lý của các dân tộc Việt Nam, làm cơ sở cho việc biên soạn và ban hành các hương ước, quy ước mới phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng địa phương theo cơ chế làm chủ trực tiếp bằng các hình thức nhân dân tự quản. Ngoài ra, trong cuốn sách tác giả đã sưu tầm khá đầy đủ các sử liệu từ những bản hương ước, hương liên, hương lệ, cựu khoản, khoán lệ của các vùng cư dân thời cổ.

Mời tải sách theo link đính kèm:

Sách Về Hương ước Lệ Làng

Bài viết liên quan