Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / SÁCH THE FUTURE OF THE LAW OF THE SEA (TÁC GIẢ: GEMMA ANDREONE)

SÁCH THE FUTURE OF THE LAW OF THE SEA (TÁC GIẢ: GEMMA ANDREONE)

Trân trọng giới thiệu cuốn sách “THE FUTURE OF THE LAW OF THE SEA (TÁC GIẢ: GEMMA ANDREONE)” trong Dự án MỖI NGÀY MỘT CUỐN SÁCH.

All these questions, and others germane to them, are open to debate. They may not be the only questions currently arising as regards the law of the sea, but they are of particular practical and scientific interest and well suited for a comparative study by a multinational team of scholars such as Marsafenet.

Tất cả những câu hỏi này, và những câu hỏi khác đối với họ, là mở để tranh luận. Chúng có thể không phải là những câu hỏi duy nhất hiện đang phát sinh liên quan đến Luật biển, nhưng chúng đặc biệt quan tâm đến thực tiễn và khoa học và rất phù hợp cho một nghiên cứu so sánh của một nhóm các học giả đa quốc gia như Marsafenet.

Nội dung sách và các tài liệu được chia sẻ thể hiện quan điểm của tác giả, không phải là quan điểm của các luật sư của FDVN, chúng tôi chia sẻ với mục đích nghiên cứu học tập và phi thương mại, chúng tôi phản đối việc sử dụng sách, tài liệu được chia sẻ cho mục đích thương mại.

KÍNH MỜI TẢI SÁCH ĐÍNH KÈM: SÁCH THE FUTURE OF THE LAW OF THE SEA (TÁC GIẢ: GEMMA ANDREONE)

………………..

Luật sư tại Đà Nẵng:

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế:

336 Phan Chu Trinh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại Quảng Ngãi:

359 đường Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Website: www.fdvn.vn    www.fdvnlawfirm.vn  www.diendanngheluat.vn  www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0935 643 666    –  0906 499 446

Fanpage LUẬT SƯ FDVN: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Legal Service For Expat:  https://www.facebook.com/fdvnlawfirmvietnam/

TỦ SÁCH NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/SayMeNgheLuat/

DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/groups/saymengheluat/

Bài viết liên quan