Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / SÁCH SHARING ECONOMY – MAKING SUPPLY MEET DEMAND (TÁC GIẢ: MING HU)

SÁCH SHARING ECONOMY – MAKING SUPPLY MEET DEMAND (TÁC GIẢ: MING HU)

Trân trọng giới thiệu cuốn sách “SHARING ECONOMY – MAKING SUPPLY MEET DEMAND (TÁC GIẢ: MING HU)” trong Dự án MỖI NGÀY MỘT CUỐN SÁCH.

“This edited book examines the challenges and opportunities arising from today’s sharing economy from an operations management perspective. Individual chapter authors present state-of-the-art research that examines the general impact of sharing economy on production and consumption, the intermediary role of a sharing platform, crowdsourcing management, and various context-based operational problems.”

Cuốn sách được biên soạn này xem xét những thách thức và cơ hội phát sinh từ nền kinh tế chia sẻ ngày hôm nay từ góc độ quản lý hoạt động. Các tác giả chương cá nhân trình bày nghiên cứu tiên tiến xem xét tác động chung của việc chia sẻ kinh tế đến sản xuất và tiêu dùng, vai trò trung gian của một nền tảng chia sẻ, quản lý cộng đồng và các vấn đề vận hành dựa trên bối cảnh khác nhau.

Nội dung sách và các tài liệu được chia sẻ thể hiện quan điểm của tác giả, không phải là quan điểm của các luật sư của FDVN, chúng tôi chia sẻ với mục đích nghiên cứu học tập và phi thương mại, chúng tôi phản đối việc sử dụng sách, tài liệu được chia sẻ cho mục đích thương mại.

KÍNH MỜI TẢI SÁCH ĐÍNH KÈM: SÁCH SHARING ECONOMY – MAKING SUPPLY MEET DEMAND (TÁC GIẢ: MING HU)

………………..

Luật sư tại Đà Nẵng:

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế:

336 Phan Chu Trinh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại Quảng Ngãi:

359 đường Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Website: www.fdvn.vn    www.fdvnlawfirm.vn  www.diendanngheluat.vn  www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0935 643 666    –  0906 499 446

Fanpage LUẬT SƯ FDVN: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Legal Service For Expat:  https://www.facebook.com/fdvnlawfirmvietnam/

TỦ SÁCH NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/SayMeNgheLuat/

DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/groups/saymengheluat/

Bài viết liên quan