Feel free to go with the truth

Trang chủ / Dân sự / Sách Luật Hiến pháp và Chính trị học (GS Nguyễn Văn Bông)

Sách Luật Hiến pháp và Chính trị học (GS Nguyễn Văn Bông)

Dù Chính trị có được xem là bệnh dịch hạch hay là địa hạt của những xảo trá, xôi thịt, hoặc được quan niệm như cái gì chỉ liên quan đến chính đảng, đến đấu tranh về ý thức hệ, con người không thể thoát vòng kềm tỏa của chính trị.

Dù cố ý sống trong tháp ngà hay vô tình lánh xa xã hội, khung cảnh cũng như trật tự pháp lí và những vấn đề chính trị vẫn chi phối và quấy nhiễu chúng ta. Ưu thế và tầm quan trọng của chính trị không thể chối cãi. Trong chiều hướng ấy, quyển sách này nhằm giúp sinh viên một tài liệu học hỏi và đồng thời những ai mong mỏi mở rộng kiến thức về quy tắc căn bản Quốc gia và điều kiện thực tiễn của cuộc sinh hoạt chính trị.

Chúng tôi chỉ muốn lưu ý hai điểm: 1. Khi đề cập đến luật Hiến pháp hay Chính trị học, độc giả không nên quên rằng các vấn đề pháp lí hay chính trị không thể tách rời lịch sử tổng quát, rằng Hiến pháp không phải là sáng tác của óc tưởng tượng mà trước hết là sản phẩm của hoàn cảnh, của xã hội, của biến cố;

2. Nghiên cứu cuộc sinh hoạt chính trị hay các vấn đề hiến tính, phần thứ nhất về “Lí thuyết đại cương” có một tầm quan trọng đặc biệt. Chính trong phần này sinh viên tìm thấy những yếu tố ích lợi để có những nhận định khách quan và thực tiễn về các vấn đề trọng đại của Quốc gia, vấn đề mà sự hiểu biết rất cần thiết không những để học và thi mà còn để có dịp bày tỏ lập trường – với tư cách công dân tự do – trong cuộc tham gia vào sinh hoạt chính trị.

Saigon, ngày 10 tháng 3 năm 1967 Nguyễn Văn Bông

Mời tải sách về theo link đính kèm:

Sách Luat Hien Phap va Chinh tri hoc

Bài viết liên quan