Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / SÁCH KINH ĐIỂN: CHÍNH THỂ ĐẠI DIỆN

SÁCH KINH ĐIỂN: CHÍNH THỂ ĐẠI DIỆN

FDVN trân trọng giới thiệu bạn đọc cuốn sách “Chính thể đại diện” của triết gia John Stuart Mill – Tác phẩm kinh điển thời bấy giờ nhưng vẫn mang những giá trị thiệt thực cho ngày nay.

Cuốn sách “Chính thể đại diện” của triết gia John Stuart Mill là một trong các tác phẩm kinh điển về nền dân chủ phương Tây. Cùng với tác phẩm “Nền dân trị Mỹ” của Alexis de Toequeville, tác phẩm “Chính thể đại diện” được xem như là những khảo cứu mang tính nền tảng đối với các thiết chế chính trị-xã hội ở các nước Anh và Hoa Kỳ thế kỷ XIX.

J.S.Mill xem xét vấn đề với tinh thần khách quan khoa học; mọi phán xét của ông đều có lập luận rõ ràng và dựa trên những bằng chứng thực tế đương thời hay lịch sử. Vì vậy, tác phẩm này cung cấp cho chúng ta những tri thức khả tín để hiểu được cơ sở của nên dân chủ phương Tây. Từ đó ta mới có căn cứ để nhận dạng xã hội phương Tây hiện đại một cách chính xác.

Tải sách tại đây: Chính thể đại diện

Bài viết liên quan