Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN THỪA KẾ VỚI DI SẢN THỪA KẾ LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHƯA ĐƯỢC CẤP GCNQSD ĐẤT

RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN THỪA KẾ VỚI DI SẢN THỪA KẾ LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHƯA ĐƯỢC CẤP GCNQSD ĐẤT

 

  1. Đối với những vụ án tranh chấp di sản thừa kế là quyền sử dụng đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần xác định có phải là di sản thừa kế của người chết để lại, có phù hợp với quy định của Luật Đất đai. Cụ thể, Điều 188 Luật Đất đai 2013 cho phép người sử dụng đất được để lại thừa kế quyền sử dụng đất khi có giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng thời, thửa đất đó phải đáp ứng các điều kiện sau:

(i) đất không có tranh chấp;

(ii) quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án và;

(iii) còn trong thời hạn sử dụng đất.

Tòa án không điều tra, xác minh đất có đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận không mà chỉ dựa vào lời trình bày của đương sự để xác định đây là di sản thừa kế là thiếu sót.

  1. Khi chia di sản thừa kế theo pháp luật thì những người cùng hàng thừa kế được hưởng phần bằng nhau, nhưng phải tính đến công sức duy trì, tôn tạo, đóng góp của người trực tiếp quản lý, sử dụng. Nếu bảo vệ đương sự là người đang trực tiếp quản lý, sử dụng di sản thì phải đề nghị Tòa án xem xét công sức đóng góp cho đương sự của mình.
  2. Việc xác định kỷ phần phải căn cứ vào diện tích theo giấy chứng nhận quyển sử dụng đất và diện tích đo đạc thực tế của di sản. Trường hợp có sự chênh lệch giữa diện tích theo giấy chứng nhận và diện tích theo đo đạc thực tế thì cần tính kỷ phần theo số liệu đo đạc thực tế thì mới bảo đảm quyền lợi cho các đương sự.
  3. Tòa án phải xem xét hiện trạng đất, thẩm định tại chỗ, định giá, đo đạc đối với đất và toàn bộ tài sản trên đất để có cơ sở chia kỷ phần thừa kế bằng hiện vật hay giá trị bằng tiền nhằm bảo đảm quyền lợi của đương sự và bảo đảm khả năng thi hành của bản án.

Chi tiết vui lòng xem Thông báo đính kèm./.

Nội dung thông báo

Bài viết liên quan