Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / Rút kinh nghiệm vụ án hành chính yêu cầu tuyên hủy thông báo nộp tiền sử dụng đất.

Rút kinh nghiệm vụ án hành chính yêu cầu tuyên hủy thông báo nộp tiền sử dụng đất.

Thông báo số: 19/TB-VC2-V3 của Viện kiểm sát cấp cao tại Đà Nẵng,  về việc xác định nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất khi được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ.

“Hộ gia đình Ông Hùng được bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đăk Lăk cấp Giấy chứng nhận đất số 837/SDĐ ngày 15/10/1984, đến năm 1992 ông đã làm nhà ở ổn định trước ngày 15/10/1993. Theo quy định tại điểm c khoản 1 điều 8 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định: ”Trường hợp đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 15/10/1993 thì thu tiền sử dụng đất bằng 40% tiền sử dụng đất theo giá đất ở đối với phần diện tích đất trong hạn mức giao đất ở tại địa phương theo giá đất quy định tại Bảng giá đất tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền” do đó trường hợp ông Hùng phải nộp tiền sử dụng đất bằng 40% đối với diện tích được cấp trong hạn mức theo bảng giá đất tại thời điểm công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.” 

Thông báo số: 19/TB-VC2-V3

Bài viết liên quan