Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT / THÔNG BÁO SỐ 87/TB-VKSTC RÚT KINH NGHIỆM VỀ KIỂM SÁT GIẢI QUYẾT VỤ ÁN KINH DOANH, THƯƠNG MẠI

THÔNG BÁO SỐ 87/TB-VKSTC RÚT KINH NGHIỆM VỀ KIỂM SÁT GIẢI QUYẾT VỤ ÁN KINH DOANH, THƯƠNG MẠI

  • Ngày 09/5/2023 Viện kiểm sát tối cáo, ban hành Thông báo số 87/TB-VKSTC Rút kinh nghiệm về kiểm sát giải quyết vụ án kinh doanh, thương mại

NỘI DUNG CẦN RÚT KINH NGHIỆM

Quyết định phúc thẩm giải quyết việc dân sự không chấp nhận yêu cầu hủy Nghị quyết của Hội đồng thành viên công ty vi phạm Điều lệ của công ty, là không đúng quy định pháp luật.

File PDF: THÔNG BÁO SỐ 87/TB-VKSTC

Bài viết liên quan