Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / RÚT KINH NGHIỆM THỜI ĐIỂM HOÀN THÀNH TỘI PHẠM LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

RÚT KINH NGHIỆM THỜI ĐIỂM HOÀN THÀNH TỘI PHẠM LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

VKSNDTC ban hành Thông báo rút kinh nghiệm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó vấn đề pháp lý cần lưu ý:

Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoàn thành kể từ khi người phạm tội lấy được tài sản. Việc họ tự nguyện trả lại tài sản trước khi bị tố giác đến cơ quan có thẩm quyền chỉ là tình tiết giảm nhẹ TNHS tự nguyện khắc phục hậu quả.

Chi tiết xin xem Thông báo rút kinh nghiệm đính kèm./.

Thông báo số: 885/TB-VKSTC

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online