Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / RÚT KINH NGHIỆM THỜI ĐIỂM HOÀN THÀNH TỘI HIẾP DÂM

RÚT KINH NGHIỆM THỜI ĐIỂM HOÀN THÀNH TỘI HIẾP DÂM

Theo hướng dẫn tại Bản tổng kết và hướng dẫn đường lối xét xử tội hiếp dâm và một số tội phạm khác về tình dục số 329-HS2 ngày 11/5/1967 của Tòa án nhân dân tối cao thì giao cấu được hiểu là: “chỉ cần có sự cọ sát trực tiếp dương vật vào bộ phận sinh dục của người phụ nữ (bộ phận từ môi lớn trở vào) với ý thức ấn vào trong không kể sự xâm nhập của dương vật là sâu hay cạn, không kể có sự xuất tinh hay không là tội hiếp dâm đã được coi là hoàn thành, vì khi đó nhân phẩm, danh dự của người phụ nữ đã bị chà đạp”.

Vụ án này, Tòa án cấp phúc thẩm cho rằng bị cáo phạm tội thuộc trường hợp “Phạm tội chưa đạt” là không chính xác.

Bạn đọc quan tâm xin vui lòng xem Thông báo rút kinh nghiệm đính kèm./.

Thông báo số: 03/TB-VC2-V1

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online