Feel free to go with the truth

Trang chủ / Dân sự / Rủi ro khi giao hàng trước thời hạn đã thỏa thuận?

Rủi ro khi giao hàng trước thời hạn đã thỏa thuận?

   Công ty tôi (bên mua) ký hợp đồng mua bán với công ty CP X (bên bán). Nội dung của hợp đồng thỏa thuận thời gian giao và nhận hàng là ngày 1/7/2019. Tuy nhiên. Ngày 28/6/2019, Công ty X đã chở hàng qua công ty tôi để giao. Nhưng vì nhà kho tại thời điểm đó không còn chỗ trống, công ty tôi không thể nhận hàng. Vậy nếu công ty tôi không nhận hàng có bị vi phạm hợp đồng và có bị phạt hợp đồng và bồi thường thiệt hại vì không nhận hàng hay không?

Dựa trên yêu cầu tư vấn của bạn, sau khi nghiên cứu các văn bản pháp luật Công ty TNHH MTV FDVN (FDVN) đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 37 Luật thuong mại 2005 về thời hạn giao hàng:

  1. Bên bán phải giao hàng vào đúng thời điểm giao hàng đã thoả thuận trong hợp đồng.
  2. Trường hợp chỉ có thỏa thuận về thời hạn giao hàng mà không xác định thời điểm giao hàng cụ thể thì bên bán có quyền giao hàng vào bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn đó và phải thông báo trước cho bên mua.
  3. Trường hợp không có thỏa thuận về thời hạn giao hàng thì bên bán phải giao hàng trong một thời hạn hợp lý sau khi giao kết hợp đồng.

Căn cứ Điều 38 Luật thương mại 2005 về: Giao hàng trước thời hạn đã thỏa thuận

Trường hợp bên bán giao hàng trước thời hạn đã thỏa thuận thì bên mua có quyền nhận hoặc không nhận hàng nếu các bên không có thoả thuận khác.

Theo như bạn trình bày, giữa công ty bạn và công ty X có thỏa thuận trong hợp đồng rằng phía Công ty X sẽ giao hàng tại công ty bạn vào ngày 1/7/2019. Do đó, việc công ty X giao hàng trước thời hạn nhưng không thông báo và chưa được sự chấp thuận của công ty bạn về việc giao hàng trước thời hạn, cho nên công ty bạn có quyền nhận hoặc không nhận hàng hóa.

Căn cứ Điều 300 Luật thương mại 2005 quy định về phạt vi phạm: “Phạt vi phạm là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm trả một khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng nếu trong hợp đồng có thoả thuận, trừ các trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294 của Luật này.”

Căn cứ Điều 302 Luật thương mại 2005 về bồi thường thiệt hại

  1. Bồi thường thiệt hại là việc bên vi phạm bồi thường những tổn thất do hành vi vi phạm hợp đồng gây ra cho bên bị vi phạm.
  2. Giá trị bồi thường thiệt hại bao gồm giá trị tổn thất thực tế, trực tiếp mà bên bị vi phạm phải chịu do bên vi phạm gây ra và khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm.

Đối chiếu với quy định của pháp luật và thông tin bạn đã cung cấp thì việc bạn từ chối nhận hàng trong trường hợp bên Công ty X giao hàng không đúng thỏa thuận không phải lỗi của công ty bạn. Do đó, công ty bạn không bị phạt vi phạm hay bồi thường thiệt hại cho công ty X.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên quan đến yêu cầu tư vấn của bạn trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy vọng các ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích cho bạn.

                                                                                  Dương Hoài Thương – Công ty Luật FDVN

…………………………………………………………………………………………………………

Luật sư tại Đà Nẵng: 

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quân Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế: 

336 Phan Chu Trinh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại Phú Quốc:

65 Hùng Vương, thị trấn Dương Đông, huyện đảo Phú Quốc.

Website: www.fdvn.vn    www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0935 643 666    –  0906 499 446

Fanpage: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online