Feel free to go with the truth

Trang chủ / Dân sự / QUY ĐỊNH MỚI VỀ TỔ HỢP TÁC

QUY ĐỊNH MỚI VỀ TỔ HỢP TÁC

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 77/2019/NĐ-CP ngày 10/10/2019 về Tổ hợp tác có hiệu lực từ ngày 25/11/2019 thay thế nghị định 151/2007/NĐ-CP.

Nghị định vừa được ban hành có nhiều quy định đáng chú ý như:

  • Thành viên của  tổ hợp tác có thể là cá nhân và pháp nhân;
  • Hợp đồng hợp tác không bắt buộc phải chứng thực;
  • Không được trực tiếp kinh doanh xuất nhập khẩu;
  • Không hạn chế về độ tuổi tham gia tổ hợp tác;
  • Người thừa kế di sản là phần đóng góp của thành viên tổ hợp tác có thể trở thành thành viên tổ hợp tác nếu được các thành viên còn lại đồng ý.
    Và nhiều quy định mới liên quan đến tổ hơp tác khác.

Mời xem chi tiết tại: Nghị định 77/2019/NĐ-CP ngày 10/10/2019

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online