Feel free to go with the truth

Trang chủ / Đất đai - BĐS / Phải làm gì khi mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Phải làm gì khi mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Tôi tên là Nguyễn Anh Tuấn, sống tại Thanh Khê, Đà nẵng. Tôi có một câu hỏi mong anh chị tư vấn giúp; Tôi mua đất và xây nhà tại phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã lâu và có giấy tờ đầy đủ. Tuy nhiên, do quá trình bảo quản không tốt nên tôi bị mất Sổ đỏ. Vậy tôi xin hỏi Quý công ty làm thế nào để tôi có lại Sổ đỏ mới?

Dựa trên yêu cầu tư vấn của Anh, sau khi nghiên cứu các văn bản pháp luật Công ty Luật FDVN (FDVN) đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

Anh muốn cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hửu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận) thì đầu tiên Anh phải khai báo với UBND phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng về việc bị mất Giấy chứng nhận. UBND phường An Khê có trách nhiệm niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở. (Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ-CP)

Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường An Khê. Anh/Chị thực hiện xin cấp lại Giấy chứng nhận theo trình tự thủ tục cụ thể như sau:

Thứ nhất,Thành phần hồ sơ: (Khoản 2 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT)

  • Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;
  • Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy trong thời gian 15 ngày đối với hộ gia đình và cá nhân;

Thứ hai, Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

Thứ ba, Thẩm quyền: Văn phòng đăng ký đất đai quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. (Khoản 2 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP)

Thứ tư, Trình tự thủ tục: (Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ-CP)

Bước 1: Anh nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận tại Văn phòng đăng ký đất đại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

Bước 2: Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm:

Kiểm tra hồ sơ;

Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất;

Lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Bước 3: Anh nhận giấy chứng nhận tại nơi nộp hồ sơ.

Thứ năm, Thời gian: Không quá 30 ngày. (Điểm q Khoản 2 Điều 61 Nghị định 01/2017/NĐ-CP)

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên quan đến yêu cầu tư vấn của Anh trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy vọng các ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích cho Anh.

Công ty Luật FDVN.

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online