Tôi là công dân Việt Nam. Tôi và gia đình sang Mỹ định cư từ năm 1995 đến nay. Hiện tại, tôi muốn về Việt Nam mua nhà ở để làm ăn, sinh sống lâu dài . Vậy, tôi có thể mua nhà và sở hữu nhà ở tại Việt Nam không?

Trả lời:

Cảm ơn Qúy Khách đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật FDVN (FDVN). Đối với các yêu cầu tư vấn của Qúy Khách, sau khi nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan, FDVN có một số trao đổi như sau:

Thứ nhất, về đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Để được sở hữu Nhà ở tại Việt Nam, trước hết, Anh/Chị phải thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Điều 7 Luật Nhà ở 2014 quy định các đối tượng sau đây được sở hữu Nhà ở tại Việt Nam:

    “1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước.

  1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
  2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại khoản 1 Điều 159 của Luật này.

Khoản 3 Điều 3 Luật Quốc tịch 2008 quy định: “Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài”. Căn cứ theo quy định trên, Anh/Chị là người Việt Nam định cư ở nước ngoài và thuộc đối tượng được sở hữu Nhà ở tại Việt Nam.

Về giấy tờ chứng minh đối tượng được sở hữu nhà ở đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài: Khoản 2 Điều 5 Nghị định 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

a) Trường hợp mang hộ chiếu Việt Nam thì phải còn giá trị và có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu;

b) Trường hợp mang hộ chiếu nước ngoài thì phải còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu và kèm theo giấy tờ chứng minh còn quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ xác nhận là người gốc Việt Nam do Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan quản lý về người Việt Nam ở nước ngoài cấp hoặc giấy tờ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thứ 2, Điều kiện công nhận quyền sở hữu nhà ở đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Điều kiện được công nhận quyền sở hữu nhà ở đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài được quy định tại Điều 8 Luật Nhà ở năm 2014:

  1. Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì phải được phép nhập cảnh vào Việt Nam;
  2. Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì thông qua hình thức mua, thuê mua nhà ở thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản (sau đây gọi chung là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản); mua, nhận tặng cho, nhận đổi, nhận thừa kế nhà ở của hộ gia đình, cá nhân; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại được phép bán nền để tự tổ chức xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật.

Vậy, để được sở hữu nhà ở tại Việt Nam, Anh/Chị cần đáp ứng các điều kiện nêu trên và phải sở hữu nhà ở thông qua các hình thức pháp luật quy định mà FDVN viện dẫn nêu trên.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy Khách trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích cho Qúy Khách.

Theo CVPL: Nguyễn Công Tín

Công ty Luật FDVN