Feel free to go with the truth

Trang chủ / Doanh nghiệp / NGƯỜI Ở TÙ CÓ MẤT QUYỀN QUẢN LÝ CÔNG TY?

NGƯỜI Ở TÙ CÓ MẤT QUYỀN QUẢN LÝ CÔNG TY?

Em trai tôi đại diện pháp luật cho một công ty TNHH MTV S.T, hiện tại thì bị tù giam nên muốn giải thể doanh nghiệp này. Vậy cho tôi hỏi em trai tôi có được ký các hồ sơ gửi lên thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh để phục vụ thủ tục giải thể hay không? Xin cảm ơn!

Trả lời:

Cảm ơn Qúy Khách đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật FDVN (FDVN). Đối với các yêu cầu tư vấn của Qúy Khách, sau khi nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan, FDVN có một số trao đổi như sau:

Theo Khoản 2 Điều 77 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về thực hiện quyền của chủ sở hữu công ty trong một số trường hợp đặc biệt như sau: Trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân bị tạm giam, bị kết án tù hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề theo quy định của pháp luật, thành viên đó ủy quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty. Việc quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty là một trong các quyền của chủ sở hữu Công ty TNHH MTV S.T.

Đồng thời Điều 200 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định về tạm ngừng kinh doanh “Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh. Quy định này áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo”.

Như vậy, em trai bạn có thể tạm dừng hoạt động của Công ty mà không nhất thiết phải giải thể, đợi sau khi chấp hành xong hình phạt có thể quay trở lại hoạt động Công ty một cách bình thường. Nếu muốn giải thể, em trai bạn có thể ủy quyền cho người khác ký các giấy tờ thay.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy Khách trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích cho Qúy Khách.

Tư vấn bới Nguyễn Thị Lan Anh – Công ty Luật FDVN

Bài viết liên quan