Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT / [NGHIÊN CỨU LUẬT MỖI NGÀY] Quyết định giám đốc thẩm hủy một phần bản án vì chưa giải quyết hậu quả hợp đồng chuyển nhượng vốn vô hiệu

[NGHIÊN CỨU LUẬT MỖI NGÀY] Quyết định giám đốc thẩm hủy một phần bản án vì chưa giải quyết hậu quả hợp đồng chuyển nhượng vốn vô hiệu

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1] Theo thỏa thuận tại Điều 1 Hợp đồng tín dụng ngắn hạn số 0012/HĐTD2-O03  ngày  28/5/2012  thì  số  tiền  ông   Vũ  Hải   A  vay  là 230.000.000.000 đồng, thời hạn vay 12 tháng kể từ thời điểm giải ngân, lãi suất trong hạn là 1,5%/tháng áp dụng kể từ ngày giải ngân đầu tiên, được điều chỉnh 3 tháng/lần theo lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng cộng biên độ tối thiểu 7%, trả nợ gốc 1 lần vào ngày đến hạn, trả lãi hàng quý vào ngày giải ngân đầu tiên ghi trên giấy nhận nợ. Thỏa thuận trong Hợp đồng tín dụng phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 91 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010.

[2] Theo thỏa thuận tại Điều 4 Hợp đồng tín dụng thì lãi suất quá hạn là mức phạt đối với dư nợ gốc do bị chuyển sang quá hạn và bằng 1,5 lần lãi suất cho vay trong hạn được tính bằng lãi suất quá hạn trên toàn bộ số nợ gốc bị chuyển sang nợ quá hạn từ thời điểm chuyển nợ quá hạn đến thời điểm trả nợ. Theo thỏa thuận tại điểm 7.2 Điều 7 Hợp đồng tín dụng thì: Ngân hàng thực hiện chuyển toàn bộ dư nợ gốc còn lại theo Hợp đồng sang nợ quá hạn khi khách hàng không thanh toán các khoản nợ lãi đúng thời hạn, kỳ hạn quy định tại Điều 1 của Hợp đồng.

[3] Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án thì từ ngày Ngân hàng O giải ngân lần đầu tiên ngày 01/6/2012 đến ngày 01/3/2013 thì ông Vũ Hải A không trả được bất cứ khoản tiền lãi nào đối với khoản vay của Ngân hàng O là đã vi phạm thời hạn trả lãi hàng quý thỏa thuận tại Điều 1 Hợp đồng tín dụng. Theo thỏa thuận tại Điều 7 Hợp đồng tín dụng thì ông Vũ Hải A vi phạm trả lãi nêu trên đã kích hoạt điều khoản chuyển nợ quá hạn đối với toàn bộ dư nợ gốc ngay tại kỳ trả lãi lần đầu tiên (3 tháng kể từ ngày giải ngân). Do toàn bộ khoản vay đã chuyển sang nợ quá hạn nên quy định về lãi suất cho vay được điều chỉnh 3 tháng/lần kể từ thời điểm giải ngân sẽ không được thực hiện.

[4] Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm buộc ông Vũ Hải A phải trả Công ty T số tiền 238.217.403.561 đồng, trong đó nợ gốc 83.785.100.000 đồng, nợ lãi trong hạn 3.795.079.336 đồng, nợ lãi quá hạn 150.637.224.225 đồng là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

[5] Về Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp số 01/2012/HĐCN/HA-MA ngày 25/4/2012: Theo thỏa thuận tại Điều 1 của Hợp đồng thì: Phần vốn góp của ông Vũ Hải Minh A1 tại Công ty V sẽ được chuyển nhượng cho ông Vũ Hải A là 80% vốn điều lệ tương đương với giá trị vốn góp là 472.000.000.000 đồng. Ông Vũ Hải A cho rằng hai bên thỏa thuận giá chuyển nhượng thực tế là 66.400.000.000 đồng nhưng không có chứng cứ để chứng minh. Thực tế, sau khi ký Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp, ông Vũ Hải A đã ký Hợp đồng tín dụng vay của Ngân hàng O số tiền 230.000.000.000 đồng, mục đích vay để bổ sung vốn mua lại một phần vốn góp của ông Vũ Hải Minh A1 tại Công ty V. Tại các giấy nhận nợ của Ngân hàng O, các ủy nhiệm chi chuyển tiền cho ông Vũ Hải Minh A1 thì ông Vũ Hải A đều ký với nội dung thanh toán tiền mua lại phần vốn góp của ông Vũ Hải Minh A1 với tổng số tiền 83.785.100.000 đồng. Do đó, ông Vũ Hải A cho rằng giá chuyển nhượng phần vốn góp là 66.400.000.000 đồng là không có căn cứ.

[6] Thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp, ông Vũ Hải A mới thanh toán cho ông Vũ Hải Minh A1 số tiền là 83.785.100.000 đồng từ năm 2012 tương đương 17% nghĩa vụ. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm đã chấp nhận yêu cầu của ông Vũ Hải Minh A1 về việc hủy bỏ Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp số 01/2012/HĐCN/HA-MA ngày 25/4/2012 là có căn cứ. Tuy nhiên, khi hủy bỏ Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm không giải quyết hậu quả của Hợp đồng bị hủy bỏ trong khi ông Vũ Hải Minh A1 nhận của ông Vũ Hải A số tiền 83.785.100.000 đồng từ năm 2012 và ông Vũ Hải A đã phải chịu thiệt hại trên số tiền 150.000.000.000 đồng do phải trả tiền lãi cho khoản tiền này là không đảm bảo quyền lợi của ông Vũ Hải A.

[Nguồn: Quyết đinh GĐT số 07/2022/KDTM-GĐT Ngày 19/4/2022 của TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO]

Xem thêm các chia sẻ tài liệu pháp luật của chúng tôi tại các địa chỉ:

📣 Website: www.fdvn.vn hoặc www.fdvnlawfirm.vn

♥️ Fanpage and Group:

https://www.facebook.com/fdvnlawfirm

https://www.facebook.com/lawyersindanang

https://www.facebook.com/SayMeNgheLuat

https://www.facebook.com/groups/saymengheluat

https://www.facebook.com/groups/legalforeignersinvietnam

🎵 Kênh Youtube: https://www.youtube.com/c/luatsufdvn

🎵 FDVN trên Tik Tok: https://www.tiktok.com/@luatsufdvn

☎️ Kênh Telegram FDVN: https://t.me/luatsufdvn

Xem file đính kèm toàn văn Quyết định: 07/2022/KDTM-GĐT

Bài viết liên quan