Feel free to go with the truth

Trang chủ / Hành chính / [NGHIÊN CỨU LUẬT MỖI NGÀY] – Hủy án vì thụ lý quyết kháng cáo không đúng luật

[NGHIÊN CỨU LUẬT MỖI NGÀY] – Hủy án vì thụ lý quyết kháng cáo không đúng luật

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1]. Về tố tụng: tại khoản 1 Điều 206 của Luật Tố tụng hành chính quy định:“Thời hạn kháng cáo đối với bản án của Tòa án cấp sơ thẩm là 15 ngày kể từ ngày tuyên án; đối với đương sự không có mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày bản án được giao cho họ hoặc được niêm yết. Đối với trường hợp đương sự đã tham gia phiên tòa nhưng vắng mặt khi Tòa án tuyên án mà không có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo kể từ ngày tuyên án”.

[1.1]. Tòa án nhân dân huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định xét xử sơ thẩm vụ án vào ngày 31/8/2021, ông Nguyễn Ngọc M – đại diện theo pháp luật của người khởi kiện có mặt tại phiên tòa. Đến ngày 04/10/2021, ông Nguyễn Ngọc M nộp đơn kháng cáo đề nghị hủy toàn bộ Bản án hành chính sơ thẩm nêu trên. Lý do kháng cáo quá hạn ông Nguyễn Ngọc M nêu ra là vì Tòa án cấp sơ thẩm tống đạt Bản án cho Ông không đúng thời hạn; ngày 25/9/2021 Ông mới nhận được Bản án sơ thẩm, nên ngày 04/10/2021 Ông mới nộp đơn kháng cáo là phù hợp.

[1.2]. Việc Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định chấp nhận đơn kháng cáo quá hạn của ông Nguyễn Ngọc M là trái với quy định tại khoản 1 Điều 206 của Luật Tố tụng hành chính đã viện dẫn ở trên, bởi lẽ: ông Nguyễn Ngọc M có mặt tại phiên tòa sơ thẩm, nên thời hạn kháng cáo đối với Bản án của Tòa án cấp sơ thẩm là 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Việc tống đạt Bản án không đúng thời hạn của Tòa án cấp sơ thẩm không phải là lý do bất khả kháng dẫn đến việc kháng cáo quá hạn của ông Nguyễn Ngọc M.

[2]. Về nội dung: ngày 08/02/2018, ông Nguyễn Ngọc M – đại diện theo pháp luật của Giáo xứ CC nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 855, tờ bản đồ 06, diện tích 290m2 tọa lạc tại thôn Phong Thạnh, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định không xác nhận vào hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đồng thời ban hành Văn bản số 11/UBND ngày 05/3/2018 với nội dung chuyển trả hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nhà thờ họ đạo T. Do đó, ông Nguyễn Ngọc M – đại diện theo pháp luật của Giáo xứ CC khởi kiện vụ án hành chính, đề nghị Tòa án buộc Ủy ban nhân dân thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định phải xác nhận vào hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nhà thờ họ đạo T. Ngoài ra, yêu cầu các hộ bà Phan Thị Nguyệt K, Phan Thị Kiều Tr phải lấp ngõ không được đi trên phần đất nhà thờ, phần ông Phan Vũ Ngọc L đã xây lấn của nhà thờ khoảng 7,5m2 nên phải trả lại đất lấn chiếm cho nhà thờ.

[2.1]. Trong vụ án này, Ủy ban nhân dân thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định không xác nhận hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Giáo xứ CC với lý do thửa đất trên đang có tranh chấp và đã ban hành Văn bản số 11/UBND ngày 05/3/2018 để chuyển trả hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Giáo xứ CC. Điều này thể hiện hành vi không xác nhận vào hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Ủy ban nhân dân thị trấn Tuy Phước đã chuyển hóa thành Văn bản số 11/UBND ngày 05/3/2018. Do đó, tại phiên tòa sơ thẩm, ông Nguyễn Ngọc M yêu cầu hủy Văn bản số 11/UBND ngày 05/3/2018 của Ủy ban nhân dân thị trấn Tuy Phước là không vượt quá yêu cầu khởi kiện ban đầu. Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm chấp nhận việc thay đổi, bổ sung yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Ngọc M, tiến hành xét xử sơ thẩm là có căn cứ, đúng pháp luật.

[2.2]. Vì vậy, Tòa án cấp phúc thẩm cho rằng Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận việc ông Nguyễn Ngọc M bổ sung yêu cầu khởi kiện hủy Văn bản số 11/UBND ngày 05/3/2018 của UBND thị trấn Tuy Phước là đã vượt quá yêu cầu khởi kiện ban đầu và tuyên hủy toàn bộ Bản án sơ thẩm nêu trên là không đúng quy định của pháp luật; dẫn đến kéo dài quá trình giải quyết vụ án.

[3]. Đồng thời, việc Ủy ban nhân dân thị trấn Tuy Phước căn cứ vào hiện trạng thửa đất số 855, tờ bản đồ 06, diện tích 290m2 do ông Nguyễn Ngọc M – đại diện theo pháp luật của Giáo xứ CC nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang có 06 hộ dân (Phan Thị Thùy Tr, Phan Thị Nguyệt K, Phan Vũ Ngọc L, Phan Thị Minh Ng, Trần Văn H, Trần Văn T) sử dụng lối đi, sử dụng chung một phần đất và đang có tranh chấp với nhà thờ họ T; việc tranh chấp giữa các bên chưa giải quyết xong bởi các Cơ quan có thẩm quyền, nên Ủy ban nhân dân thị trấn Tuy Phước không xác nhận hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà thờ họ T, ban hành Văn bản số 11/UBND ngày 05/3/2018 về việc chuyển trả hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đúng với các quy định tại điểm b khoản 4 Điều 102 của Luật Đất đai và điểm 11a Điều 7 Thông tư số 33/2017/BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và môi trường. Do đó, Tòa án nhân dân huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định tuyên xử bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Giáo xứ CC, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, do ông Nguyễn Ngọc M – Chánh xứ Giáo xứ đại diện về việc yêu cầu Tòa án buộc Ủy ban nhân dân thị trấn Tuy Phước xác nhận vào hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nhà thờ họ đạo T đối với thửa đất số 855, tờ bản đồ 06, diện tích 290m2 và hủy Công văn số 11/UBND, ngày 05/3/2018 của UBND thị trấn Tuy Phước là có căn cứ, đúng pháp luật.

[4]. Từ những nhận định trên thấy: Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận đơn kháng cáo của Giáo xứ CC là không đúng pháp luật, Bản án hành chính sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Giáo xứ CC là có căn cứ và đúng pháp luật; do đó, Hội đồng xét xử giám đốc thẩm chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 01/2023/KN-HC ngày 15/02/2023 của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng hủy bản án hành chính phúc thẩm và giữ nguyên bản án hành chính sơ thẩm.

[5]. Do bản án phúc thẩm bị huỷ nên Giáo xứ CC phải chịu án phí phúc thẩm theo quy định tại khoản 6 Điều 18 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ quốc hội về án phí, lệ phí Toà án. Buộc Giáo xứ CC phải chịu 300.000 đồng tiền án phí phúc thẩm, được khấu trừ số tiền 300.000 đồng Giáo xứ CC đã nộp theo biên lai số 0005925 ngày 10/11/2021 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

[Nguồn: Quyết định GĐT số 01/2023/HC-GĐT ngày 07/4/2023 của TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG]

Xem file đính kèm toàn văn Quyết định số: 01/2023/HC-GĐT

———–

Luật sư tại Đà Nẵng

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế: 

366 Phan Chu Trinh, phường An Cựu, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại TP. Hồ Chí Minh:

122 Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Luật sư tại Hà Nội:

Tầng 5, số 11 Ngõ 183, phố Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Luật sư tại Nghệ An:

Quốc lộ 1A, Khối 11, phường Quỳnh Xuân, Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

Luật sư tại Gia Lai:

Số 61 Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Website: www.fdvn.vn    www.fdvnlawfirm.vn  www.diendanngheluat.vn  www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0772 096 999

Fanpage LUẬT SƯ FDVN: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Legal Service For Expat:  https://www.facebook.com/fdvnlawfirmvietnam/

TỦ SÁCH NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/SayMeNgheLuat/

DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/groups/saymengheluat/

KÊNH YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/luatsufdvn

KÊNH TIKTOK: https://www.tiktok.com/@luatsufdvn

KÊNH TELEGRAM FDVN: https://t.me/luatsufdvn

Bài viết liên quan