Feel free to go with the truth

Trang chủ / Dân sự / [NGHIÊN CỨU LUẬT MỖI NGÀY] – Hủy án vì không giám định tài liệu khi thay tài liệu có sự khác nhau về màu mực và trình bày giữ các trang

[NGHIÊN CỨU LUẬT MỖI NGÀY] – Hủy án vì không giám định tài liệu khi thay tài liệu có sự khác nhau về màu mực và trình bày giữ các trang

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1] Trong quá trình giải quyết vụ án tại Tòa án, các đương sự đều thống nhất: Ngày 28/12/2019, tại Văn phòng Công ty APG, các thành viên là ông Phạm Đoàn Kh, Huỳnh Minh T, Lê Văn H, Thái Trần Quốc B và bà Nguyễn Thị Kim Th có lập “Biên bản xác nhận tỷ lệ góp vốn đất ở xã Đất Cuốc”. Nội dung Biên bản thể hiện các thành viên góp vốn để mua 09 (chín) quyền sử dụng đất ở xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương có tổng diện tích 58.478m2 theo tỷ lệ góp vốn: ông Kh góp 45%, ông T, ông H và bà Th góp mỗi người 15%, ông B góp 10%. Các thành viên đồng ý cho ông Kh đại diện đứng tên trên các GCNQSDĐ và khi chuyển nhượng, thế chấp, cầm cố, ủy quyền, có thỏa thuận hoặc thực hiện các công việc liên quan đến diện tích đất trên phải được sự đồng ý của 05 thành viên; cuối Biên bản có ghi “Biên bản thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 01 (một) bản chính công ty lưu giữ và 05 (năm) bản photo cho mỗi thành viên lưu trữ có nội dung pháp lý như nhau”. Cả 05 thành viên đều thừa nhận chỉ ký tên vào trang sau của Biên bản thỏa thuận. Sau khi ông Kh chuyển nhượng đất và chia tỷ lệ vốn góp, ông H và ông B có tranh chấp về tỷ lệ vốn góp với ông Kh.

[2] Ông Phạm Đoàn Kh và các thành viên là ông Huỳnh Minh T, bà Nguyễn Thị Kim Th cho rằng các thành viên đã thống nhất cách chia là dựa vào tỷ lệ vốn góp và thời gian góp vốn (ai góp thời gian càng dài thì sẽ được hưởng lợi nhiều hơn). Ông Kh cho rằng trang đầu của Biên bản đã bị ông H thay đổi nội dung khác. Đối với 02 thành viên còn lại là ông Lê Văn H, Thái Trần Quốc B cho rằng Biên bản góp vốn trên các bên không thỏa thuận về cách thức chia lợi nhuận như lời trình bày của ông Kh.

[3] Về kháng nghị của Viện kiểm sát đối với Biên bản góp vốn với nội dung ông H thừa nhận ông là người giữ bản gốc và tại phiên tòa phúc thẩm ông sẽ cung cấp cho Tòa án cấp phúc thẩm bản gốc trong thời gian nghị án. Hồ sơ vụ án thể hiện Thẩm phán chủ tọa phiên tòa phúc thẩm ghi: “Đã đối chiếu với bản gốc do ông Phạm Đoàn Kh cung cấp ngày 06/6/2022”. Kháng nghị nêu cần làm rõ Biên bản góp vốn có bao nhiêu bản gốc và yêu cầu ông H cung cấp bản gốc để xem xét, đánh giá công khai tại phiên tòa để xác định đây có phải là Biên bản góp vốn thật, được các đương sự thừa nhận do có sự mâu thuẫn về lời trình bày giữa các bên đương sự, xét thấy:

[3.1] Tòa án cấp phúc thẩm đưa vụ án ra xét xử ngày 03/6/2022 và tuyên án vào ngày 10/6/2022 (ông Phạm Đoàn Kh có văn bản đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt tại cấp phúc thẩm). Ngày 07/3/2023, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh nhận được Bản giải trình đề ngày 06/3/2023 của Thẩm phán chủ tọa phiên tòa phúc thẩm giải trình trong thời gian nghị án kéo dài, nguyên đơn là ông Lê Văn H có xuất trình bản gốc “Biên bản xác nhận tỷ lệ góp vốn đất ở xã Đất Cuốc” để Thẩm phán tiến hành đối chiếu. Tuy nhiên, do có sự nhầm lẫn nên Thẩm phán chủ tọa đã ghi “Đã đối chiếu với bản gốc do ông Phạm Đoàn Kh cung cấp ngày 06/6/2022”.

[3.2] Ngày 06/3/2023, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành mời nguyên đơn là ông Lê Văn H làm việc. Ông H xác nhận ông là người đã cung cấp bản chính trong quá trình nghị án cho Thẩm phán chủ tọa phiên tòa phúc thẩm để đối chiếu và trả lại bản gốc cho ông. Ông H xác nhận tại Tòa án cấp sơ thẩm ông có đem theo bản gốc và bản photo “Biên bản xác nhận tỷ lệ góp vốn đất ở xã Đất Cuốc”, Tòa án cấp sơ thẩm chỉ nhận bản photo và trả lại cho ông bản chính (Hồ sơ vụ án tại cấp sơ thẩm chỉ có Biên bản góp vốn của 05 thành viên là bản photo; Biên bản phiên tòa sơ thẩm không thể hiện ông H trình bày nội dung này). Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng thu giữ bản gốc “Biên bản xác nhận tỷ lệ góp vốn đất ở xã Đất Cuốc” do ông H nộp ngày 06/3/2023. Như vậy, lời trình bày của ông H phù hợp lời trình bày của các đương sự khác, phù hợp lời trình bày của Thẩm phán chủ tọa phiên tòa phúc thẩm có cơ sở xác định chứng cứ là “Biên bản xác nhận tỷ lệ góp vốn đất ở xã Đất Cuốc” chỉ có 01 bản gốc do ông H nộp và hiện đã được làm rõ, khắc phục và thu giữ trong giai đoạn giải quyết giám đốc thẩm.

[3.3] Xét thấy tài liệu là bản photo “Biên bản xác nhận tỷ lệ góp vốn đất ở xã Đất Cuốc” do ông H nộp tại Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm: trang đầu và trang sau có sự khác nhau về kỹ thuật trình bày văn bản nhưng Tòa án hai cấp không phát hiện ra sự mâu thuẫn này để chứng minh, làm rõ trong quá trình giải quyết vụ án. Qua tài liệu là bản gốc “Biên bản xác nhận tỷ lệ góp vốn đất ở xã Đất Cuốc” do nguyên đơn là ông Lê Văn H giao nộp thấy rằng:

[3.3.1] Biên bản này được lập có 02 trang độc lập và in trên 02 bản giấy A4, trang sau có chữ ký và họ tên của 05 thành viên góp vốn; trang đầu tiên không có chữ ký, họ tên của các thành viên góp vốn. Ông H xác nhận tại thời điểm lập Biên bản góp vốn, ông là giám đốc công ty, giữ dấu mộc của Công ty và ông là người đóng dấu giáp lai vào Biên bản góp vốn này.

[3.3.2] Xét thấy bản gốc “Biên bản xác nhận tỷ lệ góp vốn đất ở xã Đất Cuốc” bằng mắt thường có sự khác biệt về màu mực giữa trang đầu và trang cuối; có sự khác biệt về kỹ thuật trình bày văn bản giữa 02 trang nên cần thiết phải giám định Biên bản này để làm rõ: Trang đầu và trang sau có cùng 01 máy tính, cùng file in ra hay không? Lý do nào có sự khác biệt về kỹ thuật soạn thảo văn bản giữa trang đầu và trang sau..

[3.3.3] Nguyên đơn là ông H và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông B xác định Biên bản trên là bản gốc nhưng không được bị đơn là ông Kh thừa nhận và cho rằng trang đầu của Biên bản đã bị ông H thay đổi bằng trang có nội dung khác. Trong quá trình giải quyết vụ án Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm cũng chưa làm rõ các thành viên có lưu giữ các biên bản photo hay không để đối chiếu với biên bản góp vốn do ông H cung cấp hoặc thu giữ bản gốc của Biên bản này để đánh giá chứng cứ, giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật là thiếu sót nghiêm trọng về tố tụng.

[4] Xét thấy Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm trong quá trình giải quyết vụ án, việc thu thập chứng cứ và chứng minh chưa được thực hiện đầy đủ dẫn đến kết luận trong bản án chưa phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án, Hội đồng xét xử giám đốc thẩm hủy toàn bộ Bản án dân sự phúc thẩm số 126/2022/DSPT ngày 10/6/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh B và hủy toàn bộ Bản án dân sự sơ thẩm số 26/2021/DSST ngày 25/11/2021 của Tòa án nhân dân huyện BTU, tỉnh B để giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện BTU, tỉnh B xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm.

[Nguồn: Quyết định GĐT số 45/2023/DS-GĐT ngày 09/3/2023 của TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH]

Xem file đính kèm toàn văn Quyết định số: 45/2023/DS-GĐT

———–

Luật sư tại Đà Nẵng

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế: 

366 Phan Chu Trinh, phường An Cựu, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại TP. Hồ Chí Minh:

122 Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Luật sư tại Hà Nội:

Tầng 5, số 11 Ngõ 183, phố Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Luật sư tại Nghệ An:

Quốc lộ 1A, Khối 11, phường Quỳnh Xuân, Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

Luật sư tại Gia Lai:

Số 61 Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Website: www.fdvn.vn    www.fdvnlawfirm.vn  www.diendanngheluat.vn  www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0772 096 999

Fanpage LUẬT SƯ FDVN: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Legal Service For Expat:  https://www.facebook.com/fdvnlawfirmvietnam/

TỦ SÁCH NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/SayMeNgheLuat/

DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/groups/saymengheluat/

KÊNH YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/luatsufdvn

KÊNH TIKTOK: https://www.tiktok.com/@luatsufdvn

KÊNH TELEGRAM FDVN: https://t.me/luatsufdvn

Bài viết liên quan