Feel free to go with the truth

Trang chủ / Kinh doanh & Thương mại / [NGHIÊN CỨU LUẬT MỖI NGÀY] – Hủy án tranh chấp Hợp đồng mua bán hàng hóa vì Tòa không giám định chất lượng hàng hóa và không giải quyết toàn diện nội dung tranh chấp

[NGHIÊN CỨU LUẬT MỖI NGÀY] – Hủy án tranh chấp Hợp đồng mua bán hàng hóa vì Tòa không giám định chất lượng hàng hóa và không giải quyết toàn diện nội dung tranh chấp

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1] Hợp đồng mua bán hàng hóa ngày 08/9/2018, Điều 2: Quy cách chất lượng – đóng gói – hãng sản xuất quy định: “…2.2. Về chất lượng: nếu có vấn đề về chất lượng, bên B để nguyên hàng và thông báo băng văn bản cho bên A biết trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận hàng. Mọi vấn đề về chất lượng sẽ được bên A giải quyết trong vòng 15 ngày (theo ngày làm việc) tính từ ngày nhận văn bản”; Điều 5: Khiếu nại và giải quyết khiếu nại: “5.1. Thời hạn khiếu nại về số lượng, chất lượng hàng hóa là 30 ngày kể từ ngày bên Mua nhận hàng hóa, theo từng đợt giao hàng. Mọi khiếu nại phải thực hiện bằng văn bản…5.2. Trường hợp xảy ra khiếu nại về chất lượng hàng hóa mà hai bên không xác định được lỗi kỹ thuật, hai bên thống nhất lựa chọn bên thứ ba là Viện Dệt/Intertek/hoặc Trung tâm Giám định Chất lượng tương đương thực hiện giám định và căn cứ vào kết luận giám định này để giải quyết…”

[2] Công ty K trình bày khi nhận lô Sợi đầu tiên ngày 27/9/2018 không ghi nhãn mác là Sợi formosa do Nhà máy Dệt Th sản xuất như anh N (Nhân viên bán hàng của Công ty B) giới thiệu trước khi ký hợp đồng; tuy nhiên, Công ty K vẫn đưa Sợi vào dệt thử vải thì Sợi đứt liên tục, vải sau khi nhuộm bị sổ lông, rất xấu nên đã nhắn tin cho anh Khánh N , đồng thời thông báo không nhận hàng nữa nhưng anh N nói đã xuất tiếp hàng rồi. Khi nhận lô hàng thứ hai Công ty K cũng thấy không ghi nhãn mác Sợi formosa do Nhà máy Dệt Th sản xuất. Vì không thể sử dụng 02 lô hàng Sợi để dệt vải nên ngày 17/10/2018 Công ty K gửi mẫu vải đã dệt từ 02 lô hàng, kèm Biên bản giám định Test Sợi ngày 21/11/2018 (do Công ty TNHH MTV Dệt vải quốc tế Phong Phú kết luận – bút lục 106) cho Công ty B thông qua anh N nhưng không thấy Công ty B phản hồi.

[3] Ngày 22/11/2018 Công ty K gửi Văn bản số 01/TT thông báo chất lượng Sợi không đảm bảo nên buộc phải trả lại toàn bộ 50.141,99kg Sợi (bút lục 01). Ngày 23/11/2018 Công ty B có Công văn số 01/BSV-SGLA gửi Công ty Cổ phần Sợi Sài Gòn Long An VN phản ánh chất lượng Sợi không đạt tiêu chuẩn, đề nghị trả lại hàng nên ngày 27/11/2018 Công ty Cổ phần Sợi Sài Gòn Long An VN phúc đáp bằng Công văn số 04/2018/CV-SALATEX khẳng định Sợi cung cấp bảo đảm chất lượng, không đồng ý nhận lại hàng (bút lục 02). Ngày 21/12/2018 Công ty K tiếp tục gửi Văn bản số 02/TT cho Công ty B thông báo Sợi kém chất lượng nên trả lại toàn bộ (bl 03). Ngày 04/01/2019 Công ty B và Công ty K ký Biên bản thu và trả hàng đợt I, nội dung Công ty B đồng ý thu hồi (nhận lại) 13.014,73kg Sợi, thành tiền 709.310.594 đồng, đã gồm thuế VAT (bút lục 04).

[4] Nội dung các tin nhắn Zalo giữa nhân viên của Công ty K với người tên là “H, trợ lý của N bên Công ty B” và người tên là “N Nhà máy Sợi Thiên Nam” (từ bút lục 86 đến 103) thể hiện người tên “N ” và người tên “H” thừa nhận cả 02 lô Sợi không bảo đảm chất lượng, đã thu hồi đợt I khối lượng 13.014,73kg, đồng ý thu hồi tiếp đợt II khối lượng 35 tấn dự tính vào ngày 15/01/2019 nhưng Nhân viên của Công ty K yêu cầu Công ty B trả lại 700 triệu đã nhận trước thì mới đồng ý trả lại Sợi; người tên “H” đề nghị cho bán từ từ lấy tiền trả dần 700 triệu vì hiện nay Sợi rớt giá, bên Bán lỗ nhiều. Mail ngày 12/01/2019 gửi từ địa chỉ A…vn.com tới “DEAR chị K” gửi kèm Biên bản thu và trả hàng đợt II đề ngày 12/01/2018 (nội dung đồng ý thu hồi khối lượng 35.000kg Sợi, thành tiền 1.907.521.000 đồng), đề nghị “Công ty K ký trước rồi gửi lại cho Công ty B, tuần sau Công ty B sẽ giải quyết các chi phí, và kiểm kê để làm thủ tục hoàn thiện cho Công ty K” (bút lục 83, 104).

[5] Xét, Điều 2 và Điều 5 Hợp đồng mua bán hàng hóa ký giữa hai bên ngày 08/9/2018 nêu trên quy định khi nhận hàng nếu thấy không bảo đảm chất lượng thì bên Mua để nguyên hàng hóa, thông báo bằng văn bản cho bên Bán trong 15 ngày, thời hạn khiếu nại là 30 ngày kể từ ngày nhận hàng và khiếu nại phải bằng văn bản; nếu hai bên không thống nhất về xác định chất lượng hàng hóa thì chọn Viện Dệt hoặc Trung tâm Giám định Chất lượng tương đương thực hiện giám định và căn cứ kết luận giám định để giải quyết. Như vậy, khi nhận hàng nếu thấy không bảo đảm chất lượng thì bên Mua phải giữ nguyên trạng hàng hóa và có quyền khiếu nại bằng văn bản trong thời hạn 30 ngày, nếu bên Bán thống nhất hàng không bảo đảm chất lượng thì đổi hàng khác hoặc lựa chọn Đơn vị giám định chất lượng hàng hóa. Xét, trong vụ án này bên Mua chỉ nhắn tin qua Zalo cho người tên “H”, tên “N ” mà không thông báo, khiếu nại bằng văn bản cho Công ty B (bên Bán) nên bên Mua không có quyền yêu cầu bên Bán đổi hàng, nhưng quyền khởi kiện vụ án tranh chấp về chất lượng hàng hóa của bên Mua không bị mất mà được thực hiện theo quy định tại Điều 319 Luật Thương mại 2005 (trong hạn 02 năm); do đó, Tòa án cấp phúc thẩm nhận định bên Mua không khiếu nại về chất lượng hàng hóa bằng Văn bản gửi cho đại diện hợp pháp cho Công ty B (bên Bán) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận hàng là quá hạn khiếu nại nên chỉ giải quyết yêu cầu khởi kiện của bên Bán yêu cầu bên Mua thanh toán tiền hàng mà không xem xét, giải quyết trình bày và yêu cầu của bên Mua là không đúng quy định tại Điều 319 Luật Thương mại 2005.

[6] Nội dung các tin nhắn Zalo giữa nhân viên của Công ty K với người tên là “H, trợ lý của N bên Công ty B” và người tên là “N Nhà máy Sợi Thiên Nam” (bút lục 86 – 103) và nội dung Mail ngày 12/01/2019 gửi từ địa chỉ A…vn.com tới “DEAR chị K”, thể hiện người tên “N ” và người tên “H” thừa nhận 02 lô Sợi đã giao không bảo đảm chất lượng, đồng ý thu hồi toàn bộ và gửi kèm Biên bản thu và trả hàng đợt II đề ngày 12/01/2018, nhưng Nhân viên của Công ty K yêu cầu Công ty B trả lại 700 triệu đã nhận trước thì mới đồng ý ký Biên bản thu và trả hàng đợt II trả lại toàn bộ Sợi. Xét, nội dung các tin nhắn Zalo nêu trên thì người tên“N ” và “H” thừa nhận Sợi không bảo đảm chất lượng là phù hợp với việc ngày 04/01/2019 Công ty B ký với Công ty K Biên bản thu và trả hàng đợt I, đồng ý thu hồi (nhận lại) 13.014,73kg Sợi, thành tiền 709.310.594 đồng (bút lục 04). Xét, tuy Biên bản thu và trả hàng đợt II đề ngày 12/01/2018 (thừa nhận Sợi không bảo đảm chất lượng, đồng ý thu hồi số Sợi còn lại) hai bên chưa ký nhưng phù hợp với nội dung các tin nhắn Zalo và tại Biên bản hòa giải ngày 03/10/2019 đại diện của Công ty B khi đại diện Công ty K trình bày Công ty B đã thừa nhận toàn bộ Sợi không bảo đảm chất lượng, đồng ý thu hồi thì đại diện Công ty B không phản đối (bút lục 113). Như vậy, có cơ sở xác định cả 02 lô hàng Sợi mà Công ty B đã giao cho Công ty K không bảo đảm chất lượng theo Hợp đồng nên lẽ ra có tranh chấp giữa hai bên về chất lượng hàng hóa thì Tòa án phải trưng cầu giám định chất lượng hàng hóa, trưng cầu định giá để giải quyết theo quy định của pháp luật mới đúng. Tòa án cấp phúc thẩm nhận định bên Mua không khiếu nại về chất lượng hàng hóa bằng Văn bản gửi cho đại diện hợp pháp cho Công ty B (bên Bán) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận hàng là quá hạn khiếu nại nên chỉ giải quyết yêu cầu khởi kiện của bên Bán yêu cầu bên Mua thanh toán tiền hàng mà không xem xét, giải quyết trình bày và yêu cầu của bên Mua là không đúng quy định tại Điều 319 Luật Thương mại 2005, ảnh hưởng nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp của bên Mua. Tòa án cấp sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu của bên Bán yêu cầu bên Mua thanh toán tiền hàng, nhưng không buộc bên Mua hoàn trả hàng (trong khi bên Mua đã nhận hàng) là ảnh hưởng quyền và lợi ích hợp pháp của bên Bán và không giải quyết yêu cầu của bên Mua yêu cầu bên Bán trả lại số tiền đã nhận trước là giải quyết không toàn diện vụ án.

[Nguồn: Quyết định GĐT số 12/2021/KDTM-GĐT Ngày 9/07/2021 của TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG]

Xem file đính kèm toàn văn Quyết định GĐT: Số 12/2021/KDTM-GĐT

Luật sư tại Đà Nẵng:

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế:

366 Phan Chu Trinh, phường An Cựu, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại TP. Hồ Chí Minh:

122 Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Luật sư tại Hà Nội:

Tầng 5, số 11 Ngõ 183, phố Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Luật sư tại Nghệ An:

Quốc lộ 1A, Khối 11, phường Quỳnh Xuân, Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

Luật sư tại Gia Lai:

Số 61 Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Website: www.fdvn.vn    www.fdvnlawfirm.vn  www.diendanngheluat.vn  www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0772 096 999

Fanpage LUẬT SƯ FDVN: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Legal Service For Expat:  https://www.facebook.com/fdvnlawfirmvietnam/

TỦ SÁCH NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/SayMeNgheLuat/

DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/groups/saymengheluat/

KÊNH YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/luatsufdvn

KÊNH TIKTOK: https://www.tiktok.com/@luatsufdv

Bài viết liên quan