Feel free to go with the truth

Trang chủ / Kinh doanh & Thương mại / [NGHIÊN CỨU LUẬT MỖI NGÀY] – Hủy án phúc thẩm về tranh chấp Hợp đồng đấu nối điện vì đánh giá chứng cứ không đúng

[NGHIÊN CỨU LUẬT MỖI NGÀY] – Hủy án phúc thẩm về tranh chấp Hợp đồng đấu nối điện vì đánh giá chứng cứ không đúng

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1] Về nội dung vụ án:

[1.1] Ngày 03/12/2018, Công ty TNHH B (gọi tắt là Công ty B) với Công ty TNHH Chăn nuôi T (gọi tắt là Công ty T) ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh số 312/HĐHT (sau đây gọi tắt là Hợp đồng 312); theo đó:

– Công ty B và Công ty T góp vốn xây dựng đường dây trung áp và Trạm biến áp (gọi tắt là TBA) cấp điện cho Công ty B tại thôn 08, xã E, huyện B, tỉnh Đắk Lắk.

– Đường dây trung áp nối từ trạm điện của điện lưới quốc gia đến trạm hạ thế của Công ty B là đường dây giữa hai bên góp vốn chung hình thành; do vậy, không bên nào có quyền cho phép bên thứ 3 đấu nối đường dây này khi không có sự đồng ý của hai bên.

– Đường dây của Công ty T kéo từ trạm hạ thế của Công ty B đến trang trại của Công ty T là thuộc quyền sở hữu riêng của Công ty T và Công ty B không có quyền can thiệp vào đường dây này.

Thực hiện hợp đồng Công ty T đã góp đầy đủ tiền vốn góp 500.000.000 đồng, cho Công ty B.

[1.2] Ngày 09/6/2019, ông Nguyễn Như Q (đại diện pháp luật của Công ty TNHH chăn nuôi T) bán phần vốn đã góp với Công ty B theo Hợp đồng 312 cho Công ty L theo Hợp đồng số 01/HĐMB với số tiền 1.000.000.000 đồng. Thực hiện hợp đồng Công ty L đã thanh toán đầy đủ số tiền nhận chuyển nhượng phần vốn góp cho Công ty T.

[1.3] Ngày 04/11/2019, ông Nguyễn Như Q (đại diện pháp luật của Công ty TNHH chăn nuôi T) chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty T cho bà Nguyễn Thị H theo Hợp đồng số 01/HĐCN ngày 04/11/2019.

Thực hiện hợp đồng, bà Nguyễn Thị H với ông Nguyễn Như Q giao nhận nhận đủ số tiền chuyển nhượng là 6.850.000.000 đồng và ngày 04/11/2019, bà Nguyễn Thị H được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk cấp giấy chứng nhận là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Chăn nuôi T.

Sau khi tiếp nhận Công ty T, bà Nguyễn Thị H đã cho Công ty cổ phần đầu tư nông nghiệp công nghệ cao Z (gọi tắt là Công ty Z) đấu nối vào đường dây của Công ty T.

[1.4] Công ty L cho rằng việc Công ty T cho Công ty Z đấu nối vào đường dây của Công ty T đã vi phạm Hợp đồng số 01/HĐMB ngày 09/6/2019 nên yêu cầu buộc Công ty T chấm dứt việc cho Công ty Z đấu nối vào đường dây của Công ty T.

Công ty TNHH Chăn nuôi T không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty L và cho rằng Công ty T do ông Q làm đại diện, đã chuyển nhượng toàn bộ Công ty T cho bà Nguyễn Thị H và đã giao cho bà H toàn quyền quản lý và sử dụng toàn bộ đường dây điện, các thiết bị đấu nối từ trạm biến áp của Công ty B đến Công ty T. Đồng thời, việc ông Nguyễn Như Q là đại diện Công ty T trước đây đã ký hợp đồng chuyển nhượng mua bán phần góp vốn số 01/HĐMB ngày 09/6/2019 với Công ty L, bà H hoàn toàn không biết, không được bàn giao và không có hóa đơn chứng từ cũng như thanh quyết toán tiền chuyển nhượng này trong báo cáo tài chính của Công ty T năm 2019.

[2] Về kháng nghị giám đốc thẩm số 04/QĐ-VC2-KDTM ngày 12/12/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng:

[2.1] Đường dây Trung áp và Trạm biến áp (TBA) được đấu nối từ trạm điện lưới Quốc gia đến trạm hạ thế của Công ty TNHH B là đường dây góp vốn chung giữa Công ty TNHH Chăn nuôi T với Công ty TNHH B (Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 312/HĐHT ngày 03/12/2018- sau đây gọi tắt là hợp đồng 312) nên thuộc quyền sở hữu chung của Công ty TNHH Chăn nuôi T và Công ty TNHH B và Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 312/HĐHT ngày 03/12/2018, giữa Công ty TNHH Chăn nuôi T với Công ty TNHH B không ràng buộc về việc chuyển nhượng phần quyền sở hữu của mỗi bên đối với đường dây Trung áp và Trạm biến áp này nên ông Nguyễn Như Q (đại diện pháp luật của Công ty TNHH Chăn nuôi T) có quyền chuyển nhượng đường dây trung áp và TBA (sở hữu chung giữa Công ty B và Công ty T) cho Công ty L theo Hợp đồng số 01/HĐMB ngày 09/6/2019 và Công ty L được quyền sở hữu đường dây trung áp và TBA cùng Công ty B theo Hợp đồng số 312 nêu trên kể từ ngày 09/6/2019 theo quy định tại Điều 223 Bộ luật dân sự. Đồng thời, theo Hợp đồng số 01/HĐMB ngày 09/6/2019, giữa ông Nguyễn Như Q (đại diện pháp luật của Công ty TNHH Chăn nuôi T) với Công ty L thì ngoài việc thỏa thuận chuyển nhượng đường dây trung áp và TBA (sở hữu chung giữa Công ty B và Công ty T) thì ông Nguyễn Như Q với Công ty T còn thỏa thuận khác tại Hợp đồng số 01/HĐMB ngày 09/6/2019; đó là: Đường dây từ trạm điện hạ thế của Công ty B đến trạm hạ thế của Công ty T là thuộc quyền sở hữu riêng của Công ty T nhưng Công ty T không được quyền cho bên thứ ba đấu nối vào đường dây này khi không có sự đồng ý của Công ty L. Do đó, kể từ ngày 09/6/2019 đường dây của Công ty T kéo từ trạm hạ thế của Công ty B đến trang trại của Công ty T khi đấu nối của bên thứ ba phải được sự chấp thuận của Công ty L.

[2.2] Bà Nguyễn Thị H cho rằng Công ty T do ông Q làm đại diện, đã chuyển nhượng toàn bộ Công ty T cho bà Nguyễn Thị H theo Hợp đồng số 01/HĐCN ngày 04/11/2019 và ông Q đã giao cho bà H toàn quyền quản lý và sử dụng toàn bộ đường dây điện và các thiết bị đấu nối từ trạm biến áp của Công ty B đến Công ty T nhưng bà H không có các tài liệu, chứng cứ để chứng minh; theo lời khai của ông Q cũng như theo nội dung của Hợp đồng số 01/HĐCN ngày 04/11/2019 thì ông Q không chuyển nhượng đường dây trung áp và TBA đã hợp tác kinh doanh chung giữa Công ty B và Công ty T (trước đây) cho bà H.

Vì vậy, việc bà Nguyễn Thị H cho Công ty cổ phần đầu tư nông nghiệp công nghệ cao Z (gọi tắt là Công ty Z) đấu nối vào đường dây của Công ty T sau khi tiếp nhận Công ty T (ngày 04/11/2019) là không đúng theo thỏa thuận giữa Công ty T (trước đây) với Công ty L theo Hợp đồng số 01/HĐMB ngày 09/6/2019. Cho nên, Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 01/2022/KDTM-ST ngày 19/01/2022 của Toà án nhân dân huyện B, tỉnh Đắk Lắk; xử: chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty TNHH L và yêu cầu độc lập của Công ty TNHH B như đã nêu trên là đúng quy định của pháp luật.

Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 10/2022/KDTM-PT ngày 19/5/2022 của Toà án nhân dân tỉnh Đắk Lắk căn cứ vào Văn bản đề nghị được đấu nối của Công ty Z, Văn bản cho phép đấu nối của Điện lực B ngày 22/9/2021 và Công ty TNHH L không có trụ sở, không hoạt động trên địa bàn xã E để quyết định không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty TNHH L và yêu cầu độc lập của Công ty TNHH B mà không xem xét đến hiệu lực của Hợp đồng số 01/HĐMB ngày 09/6/2019 là trái quy định của Điều 158, Điều 159, Điều 169 Bộ luật dân sự và làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty TNHH L.

[3] Từ những nhận định trên, HĐXX giám đốc thẩm chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 04/QĐ-VC2-KDTM ngày 12/12/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát dân cấp cao tại Đà Nẵng: Hủy Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm và giữ nguyên Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm.

Do hủy Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm và giữ nguyên Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm nên sửa lại phần án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm theo quy định tại Điều 29 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án

[Nguồn: Quyết định GĐT số 06/2023/KDTM-GĐT ngày 10/4/2023 của TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG]

Xem file đính kèm toàn văn Quyết định số: 06/2023/KDTM-GĐT

———–

Luật sư tại Đà Nẵng

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế: 

366 Phan Chu Trinh, phường An Cựu, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại TP. Hồ Chí Minh:

Tầng 8, Toà nhà Bluesea, số 205B Hoàng Hoa Thám, phường 6, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Luật sư tại Hà Nội:

Tầng 5, số 11 Ngõ 183, phố Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Luật sư tại Nghệ An:

Quốc lộ 1A, Khối 11, phường Quỳnh Xuân, Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

Luật sư tại Gia Lai:

Số 61 Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Website: www.fdvn.vn    www.fdvnlawfirm.vn  www.diendanngheluat.vn  www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0772 096 999

Fanpage LUẬT SƯ FDVN: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Legal Service For Expat:  https://www.facebook.com/fdvnlawfirmvietnam/

TỦ SÁCH NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/SayMeNgheLuat/

DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/groups/saymengheluat/

KÊNH YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/luatsufdvn

KÊNH TIKTOK: https://www.tiktok.com/@luatsufdvn

KÊNH TELEGRAM FDVN: https://t.me/luatsufdvn

Bài viết liên quan