Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT / Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng điều 324 Bộ luật hình sự.

Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng điều 324 Bộ luật hình sự.

  Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân ban hành Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng điều 324 Bộ luật hình sự; Có hiệu lực từ ngày 07/07/2019. theo đó hướng dẫn cụ thể nội dung “Biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có” là một trong các trường hợp sau đây:

  • Người phạm tội trực tiếp biết được tiền, tài sản do người khác phạm tội mà có (ví dụ: người phạm tội được người thực hiện hành vi phạm tội nguồn cho biết là tiền, tài sản do họ phạm tội mà có);
  • Qua các phương tiện thông tin đại chúng, người phạm tội biết được người khác thực hiện hành vi phạm tội nguôn (ví dụ: hành vi phạm tội của người thực hiện tội phạm nguồn đã được báo, đài phát thanh, truyền hình đưa tin);
  • Bằng nhận thức thông thường, người phạm tội có thể biết được tiền, tài sản do người khác phạm tội mà có (ví dụ: biết chồng là nhân viên của cơ, quan nhà nước có mức lương, là 08 triệu đồng/tháng và không có nguồn thu nhập khác nhưng A vẫn nhận của chồng số tiền 10 tỷ đồng để góp vốn vào doanh nghiệp mà không hỏi rõ về nguồn tiền);
  • Theo quy định của pháp luật, người phạm tội buộc phải biết nguồn gốc tiền, tài sản do người khác phạm tội mà có (ví dụ: A mua xe ô tô của B không có giấy tờ với giá bằng: một phần mười trị giá của chiếc xe đó)           Mời xem tại: Nghị Quyết 03/2019/NQ-HĐTP

Bài viết liên quan