Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / NGHỆ THUẬT THAM NHŨNG VÀ HỐI LỘ

NGHỆ THUẬT THAM NHŨNG VÀ HỐI LỘ

“Với tập sách nhỏ, chúng tôi nhặt nhạnh lại để kể ra những truyện tham nhũng đã từng có tại nước ta từ thời Pháp thuộc đến nay. Để tiện cho bạn đọc so sánh và nhận thấy sự tiến bộ rõ rệt của nghệ thuật tham nhũng và hối lộ tại nước nhà chúng tôi xin chia tập sách ra là ba phần:

  • Tham nhũng giới thời Pháp thuộc;
  • Tham nhũng sau ngày Pháp thuộc cho đến này đất nước phân hai;
  • Tham nhũng ngày nay.

Mong rằng những trang viết sau đây sẽ có ích phần nào cho bạn đọc, biết những mánh khóe tham nhũng để mà tránh, biết cái hại của nạn hối lộ để đừng rơi vào!

TOAN ÁNH, mùa thu năm 1969.

Mời tải sách về theo link đính kèm:

Nghệ Thuận THAM NHŨNG VÀ HỐI LỘ

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online