Feel free to go with the truth

Trang chủ / Doanh nghiệp / Muốn tặng cho lại một phần vốn trong Công ty TNHH Một thành viên thì phải làm như thế nào?

Muốn tặng cho lại một phần vốn trong Công ty TNHH Một thành viên thì phải làm như thế nào?

Tôi là chủ sở hữu công ty TNHH MTV, nay tôi muốn tặng cho một phần vốn của mình cho con gái của tôi. Vậy tôi có thể tặng cho con gái của mình không? Nếu được tôi cần thực hiện những thủ tục gì? Và việc tặng cho đó tôi có phải nộp bất kỳ loại chi phí gì không?

Trả lời:

Dựa trên yêu cầu của Quý Khách cùng với đối chiếu các quy định pháp luật liên quan, Công ty Luật FDVN kính gửi đến Qúy Khách nội dung tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, quy định pháp luật về tặng cho một phần vốn điều lệ

Đối với loại hình Công ty TNHH một thành viên, Khoản 1 Điều 77 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác hoặc công ty kết nạp thêm thành viên mới, công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần và đồng thời thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng, tặng cho hoặc kết nạp thành viên mới.”

Như vậy, Anh/chị được quyền tặng cho một phần vốn điều lệ cho con gái của mình nhưng sau khi tặng cho phần một phần vốn, công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và đồng thời thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày.

Thứ hai, chuyển đổi loại hình công ty

Bước 1: Lập hợp đồng tặng cho vốn điều lệ.

Bước 2: Thực hiện việc đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp.

Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ( Khoản 1 Điều 25 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, ngày 14/09/2015 Về Đăng ký doanh nghiệp)

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu tại Phụ lục I.3 Thông tư 20/2015.
  • Điều lệ công ty chuyển đổi;
  • Danh sách thành viên và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (quy định tại Điều 10 Nghị định 78/2015/NĐ-CP) của các thành viên công ty đối với trường hợp thành viên là cá nhân
  • Hợp đồng tặng cho hoặc giấy tờ chứng minh hoàn tất việc tặng cho.

Thẩm quyền: (Khoản 1 Điều 27 Nghị định 78/2015/NĐ-CP) : Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty có trụ sở chính.

Thời hạn giải quyết (Khoản 2 Điều 27 Luật doanh nghiệp): 3 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Trình tự thực hiện:

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Bước 3. Thay đổi mẫu dấu và thực hiện thông báo mẫu dấu

Vì việc thực hiện thủ tục thay đổi loại hình Công ty từ Công ty TNHH MTV sang Công ty TNHH hai thành viên trở lên sẽ ảnh hưởng đến nội dung con dấu đã khắc trước đó của Công ty. Do đó, sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp cần liên hệ với doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề kinh doanh khắc dấu để làm lại mẫu dấu mới.

Sau khi làm lại mẫu dấu, doanh nghiệp cần thực hiện gửi thông báo thay đổi mẫu dấu (mẫu đính kèm) đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở để đăng tải thông báo về mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 4. Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Căn cứ Điều 33 Luật doanh nghiệp 2014: “Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định”. Do đó, doanh nghiệp cần thực hiện thủ này như sau:

Hồ sơ thông báo: Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu đính kèm)

Thẩm quyền: Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở hoặc thực hiện thủ tục qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy Khách trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích cho Qúy Khách.

Theo CVPL: Dương Hoài Thương

Công ty Luật FDVN

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online