Feel free to go with the truth

Trang chủ / Tư vấn pháp luật / Muốn tạm ngưng hoạt động của doanh nghiệp có được không?

Muốn tạm ngưng hoạt động của doanh nghiệp có được không?

Tôi là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên. Vì một số lý do nên công ty tôi sẽ tạm ngừng kinh doanh một thời gian. Vậy, tôi có được tạm ngưng kinh doanh không? Nếu có tôi cần phải làm thủ tục gì?

Trả lời:

Cảm ơn Qúy Khách đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật FDVN (FDVN). Đối với các yêu cầu tư vấn của Qúy Khách, sau khi nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan, FDVN có một số trao đổi như sau:

  1. Doanh nghiệp có được tạm ngừng kinh doanh không?

Trước hết cần khẳng định, theo quy định pháp luật hiện hành, doanh nghiệp được quyền tạm ngưng hoạt động kinh doanh. Khi đó, theo quy định tại Khoản 1 Điều 200 Luật Doanh nghiệp 2014 đã quy định: “Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh.”

Như vậy, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời gian tạm ngừng kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Đây là thủ tục luật định bắt buộc. Hành vi không thông báo hoặc thông báo không đúng hạn đến cơ quan đăng ký kinh doanh về thời điểm và thời hạn tạm dừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng (điểm d khoản 1 Điều 32 Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư).

  1. Trình tự, thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh

* Hồ sơ:

– Thông báo tạm ngừng kinh doanh của Doanh nghiệp (Mẫu số 31 phụ lục II-21 ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐTN ngày 01/12/2015 Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp)

– Quyết định của chủ sở hữu và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh.

* Cơ quan có thẩm quyền:

– Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

* Trình tự thực hiện:

– Doanh nghiệp nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng kinh doanh.

– Phòng đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp

– Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp:

Nếu hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đã đăng ký tạm ngừng kinh doanh. Nếu hồ sơ không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo cho doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

– Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh đến cơ quan thuế để phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp.

* Thời hạn giải quyết:

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

* Một số lưu ý:

– Khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nghiệp đồng thời gửi Thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký.

– Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy Khách trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích cho Qúy Khách.

Theo CVPL: Nguyễn Công Tín

Công ty Luật FDVN

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online